vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Duy Linh
Tất cả các bài của tác giả Duy Linh:
Phố Cổ liêu trai truyện 7 - Truyện ngắn - Nov 06, 2010
Hòa ngạc nhiên nhìn kỹ người đàn ông trạc ngũ tuần khoác bên ngoài bộ trong trang phục nhân viên khách sạn “Vâng, tôi thấy ông cũng rất quen” moi trong ký ức Hòa “À có phải ông là A.
Phố Cổ liêu trai truyện 6 - Truyện ngắn - Oct 30, 2010
Vị cao tăng: “Chào cô, cô tìm thầy Tanaka có việc gì không?”. Michiko: “Thưa thầy con có hai người bạn từ Việt Nam mới qua, họ muốn gặp thầy Tanaka để trình bày một việc quan trọng”.
Phố Cổ liêu trai truyện 5 - Truyện ngắn - Oct 23, 2010
Dũng nói: “Ta ở tận nước Mỹ xa xôi cách đây nửa vòng trái đất thế mà lại được gặp nàng tại đây và nghe nàng kể những bí mật đã chôn vùi gần 60 năm qua nơi phố cổ này, hay chăng đó là duyên kỳ ngộ, nếu nàng muốn có một con đường siêu thoát chánh đạo ta nghĩ sẽ có cách”.
  • Phố Cổ liêu trai truyện 5 - Truyện ngắn - Oct 23, 2010
  • Phố Cổ liêu trai truyện 4 - Truyện ngắn - Oct 16, 2010
  • Phố Cổ liêu trai truyện 3 - Truyện ngắn - Oct 09, 2010
  • Phố Cổ liêu trai truyện 2 - Truyện ngắn - Oct 02, 2010
  • Phố Cổ liêu trai truyện 1 - Truyện ngắn - Sep 25, 2010