vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đào Văn Bình
Tất cả các bài của tác giả Đào Văn Bình:
Nhật Ký Biển Đông hai tuần cuối Tháng Mười Hai ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau: Tình hình Hoa Kỳ: -Tổng Hợp ngày 16/12/20117: ” Cơn bão” tố cáo xâm phạm tiết hạnh tiếp tục kéo tới và “tàn phᔠnước Mỹ với những tình tiết mới vô cùng ly kỳ.
Cả tháng nay, tôi dường như sống trong cơn ác mộng khi nghe tin Ô. Bùi Hiền đưa ra đề nghị hủy bỏ loại chữ Việt cũ và thay thế bằng loại chữ Việt mới. Dường như “đề nghị” được một số “trí thức” kiêm giáo dục, nhà nghiên cứu trong nước tán thành và nó có nhiều cơ may trở thành một thứ “quốc ngữ mới” cho dân tộc Việt Nam.
Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Mười Hai ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau: Tình hình Hoa Kỳ: -Yahoo News ngày 5/12/2017: “Một cuộc thăm dò hằng năm về chính trị và những giá trị (American Values Survey) cho thấy kết quả khiến không ai ngạc nhiên là sự chia rẽ trong đất nước Hoa Kỳ đang trở nên thậm nguy hiểm và rộng khắp.
 • Nhật Ký Biển Đông: Ô. Hun Sen trước cơn sóng gió - Tạp ghi - Dec 02, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Mười Một ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau: - Tạp ghi - Nov 16, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Chuyến Á du mười ngày của Ô. Trump - Tạp ghi - Nov 16, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Ô. Bush Cha gặp chuyện không vui - Tạp ghi - Nov 01, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Ba Tư - chiếc gân gà của Tào Tháo - Tạp ghi - Oct 17, 2017
 • Nhật ký Biển Đông: thế giới yên bình hay sẽ hỗn loạn? - Tạp ghi - Oct 03, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: nguy cơ khác biệt tôn giáo - Tạp ghi - Sep 16, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: toàn cầu hóa và ngoại giao đa phương - Tạp ghi - Sep 01, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Việt-Mỹ chuẩn bị cho chuyến đi của Ô. Trump - Tạp ghi - Aug 16, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Hoa lục chỉ giả bộ làm hòa - Tạp ghi - Aug 01, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Ô. Trump sẽ trụ ở Biển Đông - Linh tinh - Jul 18, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Ai Sẽ Lãnh Đạo Thế Giới? - Tạp ghi - Jul 01, 2017