vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 20, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đào Văn Bình
Tất cả các bài của tác giả Đào Văn Bình:
Vào tối ngày Thứ Sáu 11/8/2017, một nhóm quốc gia da trắng cực hữu (white nationalist ) khoảng vài ngàn người, bao gồm Tân-Quốc Xã (neo-Nazis) đầu trọc và Ku Klux Klan) cầm đuốc, tập họp tại khuôn viên Đại Học Virginia thuộc thành phố Charlotttesville đã đụng độ dữ dội với nhóm phản biểu tình khiến thống đốc Tiểu Bang Virginia phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi những người thiện chí nên về nhà.
Tuần báo Newsweek ngày 17/7/2017 loan một tin tức cười và một tin khá buồn. Tin tức cười: Cô vợ 37 tuổi, nguyên thuộc toán cổ vũ cho đội bóng Dolphins ở Miami, Florida đã ly dị ông chồng luật sư thuộc Đảng Dân Chủ vì cô nhiệt tình ủng hộ Ô.
BBC News tiếng Anh ngày 6/7/2017 loan tin một phụ nữ Hoa Kỳ, Cô Emily Lance đã đứng đái vào lá cờ Hoa Kỳ trong buồng tắm, thu hình rồi phổ biến trên Facebook trong dịp người dân kỷ niệm Lễ Độc Lập.
 • Nhật Ký Biển Đông: Ai Sẽ Lãnh Đạo Thế Giới? - Tạp ghi - Jul 01, 2017
 • Nhật ký Biển Đông: cơm áo đối đầu với bảo vệ môi trường - Tạp ghi - Jun 16, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Ô. Trump chọn Hoa Lục hay Đông Nam Á? - Tạp ghi - Jun 01, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Ô. Trump bất định hay quyền biến? - Linh tinh - May 16, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Mỹ có nên tiến vào bãi lầy Syria? - Linh tinh - Apr 18, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: nên hay không nên có vũ khí nguyên tử? - Tạp ghi - Mar 31, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Lãnh Đạo Có Nên Đôi Co Với Truyền Thông? - Tạp ghi - Mar 16, 2017
 • Tháng hai trời vẫn lạnh - Thơ - Mar 04, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Thế Giới Mệt Nhoài, Lo Lắng - Tạp ghi - Mar 01, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: thực tế chính trị và lý tưởng - Tạp ghi - Feb 16, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: Ô. Trump trước những thử thách nghiêm trọng - Linh tinh - Feb 02, 2017
 • Nhật Ký Biển Đông: khi tình báo trở thành công cụ chính trị - Linh tinh - Jan 17, 2017