vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 16, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Quang Duy
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Quang Duy:
Bài viết này chỉ rõ 3 đặc khu kinh tế không nằm trong chiến lược phát triển của Việt Nam, lại nhằm phục vụ chiến lược Một vành đai, Một con đường của Trung cộng. Trước phản ứng chống lại việc thành lập 3 đặc khu của người dân, khuya 8/6/2018 Bộ Chính trị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp và 3 giờ sáng 9/6/2018, nhà cầm quyền cộng sản phải ra thông báo lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu sang kỳ họp Quốc Hội lần tới.
Thành lập các đặc khu kinh tế không phải là một điều mới lạ và không phải đặc khu nào cũng thành công như mục tiêu được đề ra. Nếu ở thập niên 1990, đảng Cộng sản quyết định thành lập những đặc khu thì đúng là bước đột phá có tầm nhìn chiến lược.
Đi hay ở là một câu hỏi đã ám ảnh nhiều người Việt, ít nhất hai thế hệ, như một bi kịch của quốc gia, với nhiều hệ quả khôn lường. Phải rời bỏ quê hương đất nước di cư tới một xứ sở khác là điều bất đắc dĩ.
 • Đa đảng chính trị không như vậy: thưa cựu đại sứ Nguyễn Trung. - Linh tinh - Oct 14, 2017
 • Độc quyền BOT, sự cố Cai Lậy và bất ổn thể chế. - Linh tinh - Sep 02, 2017
 • Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, người của thời cuộc. - Biên khảo - May 06, 2017
 • Mỹ rời TPP - nhân quyền tại Việt Nam sẽ tốt hơn? - Bình luận - Feb 04, 2017
 • Mỹ rời TPP - nhân quyền tại Việt Nam sẽ tốt hơn? - Bình luận - Jan 27, 2017
 • Donald Trump vừa làm cách mạng! - Linh tinh - Nov 19, 2016
 • Giá trị tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa - Biên khảo - Oct 29, 2016
 • Hai tháng Chín: Quốc Khánh hay Quốc Nhục? - Bình luận - Sep 10, 2016
 • 71 năm cách mạng mùa thu - lạm bàn về cách mạng và chính trị - Tạp ghi - Aug 27, 2016
 • Cần nhận định đúng xã hội dân sự tại Việt Nam - Linh tinh - Dec 12, 2015
 • Chớ vội lạc quan về hiệp định TPP - Linh tinh - Oct 17, 2015
 • 70 năm đảng cộng sản cầm quyền - Linh tinh - Sep 05, 2015