vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Quang Duy
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Quang Duy:
Việc ông Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Hoa Kỳ, ông Ted Osius Đại sứ Hoa Kỳ tuyên bố nước ông sẵn sàng tiếp sức cho Việt Nam và các giới chức cộng sản liên tục thăm viếng các quốc gia Tây Phương, tạo dư luận về những thay đổi chính trị sắp tới.
Năm 1989, trước tình trạng Khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô khủng hỏang tòan diện, đảng Cộng sản giao nhiệm vụ tìm hiểu về Chủ nghĩa xã hội thật sự là gì? cho Ủy viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bách.
Chung mục đích mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam, nhưng 40 năm qua các cá nhân, các tổ chức chính trị ở hải ngọai vẫn sinh họat một cách rời rạc thiếu liên kết và người Việt nói chung không mấy quan tâm đến các sinh họat đấu tranh.
 • Bầu cử Hoa Kỳ, thách thức và cơ hội cho Việt Nam - Linh tinh - Nov 22, 2014
 • Cách mạng dù đi về đâu ? - Linh tinh - Oct 11, 2014
 • Họ không thể giết hết chúng ta. - Linh tinh - Oct 01, 2014
 • Chương trình người cày có ruộng tại miền nam. - Biên khảo - Sep 27, 2014
 • Vai trò của ông Hồ Chí Minh trong cải cách ruộng đất - Linh tinh - Sep 20, 2014
 • Việt Nam với nhất nguyên và đa nguyên - Biên khảo - Sep 13, 2014
 • Giáo dục độc lập chính trị - Biên khảo - May 03, 2014
 • Chiến tranh thử thách và cơ hội để lấy lại Hoàng Sa - Linh tinh - Jan 25, 2014
 • Điều 4: không ai bị cưỡng bức làm nô lệ hay tôi đòi. - Linh tinh - Dec 07, 2013
 • Cần chấm dứt bịp dân - Linh tinh - Nov 16, 2013
 • Tại sao dân khóc ông Giáp? - Tạp ghi - Oct 19, 2013
 • Cần chuẩn bị khi đảng Cộng sản chịu thua - Biên khảo - Oct 19, 2013