vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 20, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Quang Duy
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Quang Duy:
. Nền Cộng Hòa non trẻ của miền Nam Việt Nam đã chấm dứt vào 30 tháng 4 năm 1975, nhưng giá trị tinh thần cộng hòa vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày bản Hiến pháp Đệ Nhất Cộng Hòa ra đời ngày 26-10-1956 xin được ôn lại các giá trị có thể học hỏi từ tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa.
Nguyễn Quang Duy. Quốc khánh phải là ngày vui của toàn dân tộc, nhưng từ ngày Việt Minh cộng sản cướp chính quyền, 17/8/1945, dân tộc Việt chưa có được ngày vui chung. Cộng sản cướp chính quyền Ngày 9/3/1945, Pháp bị người Nhật loại khỏi chính trường Đông Dương.
Đa đảng thì loạn? Giả sử có 2 đảng như đảng Cộng sản thì chuyện gì xảy ra? Trước tháng 8-1945, Việt Nam đã có đa đảng cách mạng, nhưng sau đó ít lâu các lãnh tụ và thành phần ưu tú đảng khác đều bị cộng sản giết hoặc thủ tiêu, tiềm lực đảng khác đều bị tiêu diệt.
 • Cần nhận định đúng xã hội dân sự tại Việt Nam - Linh tinh - Dec 12, 2015
 • Chớ vội lạc quan về hiệp định TPP - Linh tinh - Oct 17, 2015
 • 70 năm đảng cộng sản cầm quyền - Linh tinh - Sep 05, 2015
 • Nhân quyền: Từ độc tài sang dân chủ - Linh tinh - Aug 08, 2015
 • Tư tưởng chỉ đạo và bản sắc nền cộng hòa tại Miền Nam - Linh tinh - Jun 13, 2015
 • Nên hay không nên tham gia đảng chính trị? - Linh tinh - Mar 28, 2015
 • Việt Nam đang xét lại chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc? - Linh tinh - Jan 02, 2015
 • Tại sao người Việt hải ngoại chia rẽ? - Linh tinh - Dec 26, 2014
 • Bầu cử Hoa Kỳ, thách thức và cơ hội cho Việt Nam - Linh tinh - Nov 22, 2014
 • Cách mạng dù đi về đâu ? - Linh tinh - Oct 11, 2014
 • Họ không thể giết hết chúng ta. - Linh tinh - Oct 01, 2014
 • Chương trình người cày có ruộng tại miền nam. - Biên khảo - Sep 27, 2014