vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 21, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Quang Duy
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Quang Duy:
Đi hay ở là một câu hỏi đã ám ảnh nhiều người Việt, ít nhất hai thế hệ, như một bi kịch của quốc gia, với nhiều hệ quả khôn lường. Phải rời bỏ quê hương đất nước di cư tới một xứ sở khác là điều bất đắc dĩ.
Trong một bức thư ngỏ đề ngày 09/12/2015, gửi Bộ Chính trị, cựu Đại sứ Nguyễn Trung và 126 người khác đã yêu cầu đổi tên đảng, tên nước, từ bỏ chủ thuyết Mác - Lênin và thay đổi triệt để vì tương lai dân tộc.
Trên trang BBC Việt Ngữ tuần qua Phó giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ có bài viết nói về mặt nổi của tảng băng bất ổn thể chế trong tình hình kinh tế hiện nay. Bài viết có nhắc đến 2 vấn đề đang được dư luận quan tâm: nợ công và BOT Cai Lậy, đáng tiếc bài chưa nối kết hai vấn đề nên chưa đưa ra được mặt chìm của tảng băng.
 • Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, người của thời cuộc. - Biên khảo - May 06, 2017
 • Mỹ rời TPP - nhân quyền tại Việt Nam sẽ tốt hơn? - Bình luận - Feb 04, 2017
 • Mỹ rời TPP - nhân quyền tại Việt Nam sẽ tốt hơn? - Bình luận - Jan 27, 2017
 • Donald Trump vừa làm cách mạng! - Linh tinh - Nov 19, 2016
 • Giá trị tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa - Biên khảo - Oct 29, 2016
 • Hai tháng Chín: Quốc Khánh hay Quốc Nhục? - Bình luận - Sep 10, 2016
 • 71 năm cách mạng mùa thu - lạm bàn về cách mạng và chính trị - Tạp ghi - Aug 27, 2016
 • Cần nhận định đúng xã hội dân sự tại Việt Nam - Linh tinh - Dec 12, 2015
 • Chớ vội lạc quan về hiệp định TPP - Linh tinh - Oct 17, 2015
 • 70 năm đảng cộng sản cầm quyền - Linh tinh - Sep 05, 2015
 • Nhân quyền: Từ độc tài sang dân chủ - Linh tinh - Aug 08, 2015
 • Tư tưởng chỉ đạo và bản sắc nền cộng hòa tại Miền Nam - Linh tinh - Jun 13, 2015