vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 21, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Quang Duy
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Quang Duy:
Tuần trước Lưỡng Viện Quốc Hội Úc thông qua hai Đạo Luật chống can thiệp chính trị từ ngoại bang và gián điệp công nghiệp. Mặc dù cả 2 Đạo Luật không giới hạn ngoại bang là nước nào nhưng ngay trong Quốc Hội đã công khai bàn tới là Trung cộng.
Khi tranh cử ông Trump liên tục dùng cụm từ “America First” tạm dịch là “Nước Mỹ Trên Hết” có người cho rằng đây là khẩu hiệu tranh cử, người khác cho rằng đó là chính sách ngoại giao.
Trường Pétrus Trương Vĩnh Ký nằm trên đường Cộng Hòa sát ranh hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn nên lớp nào cũng có học sinh người Việt gốc Hoa. Lợi Nhi, Thôi Nhỏ, Ngọc Lỳ, Quốc Dân,… là tên vài người bạn cũ cùng lớp có thể đoán biết là gốc Hoa.
 • Quyền ứng cử và bầu cử của người Việt hải ngoại. - Linh tinh - Jun 23, 2018
 • Ba đặc khu phục vụ chiến lược “Một Vành Đai – Một Con Đường” của Trung Cộng! - Linh tinh - Jun 16, 2018
 • Sao không phục hồi đặc khu Chợ Lớn ? - Linh tinh - Jun 16, 2018
 • Ba đặc khu phục vụ chiến lược “Một Vành Đai – Một Con Đường” của Trung Cộng! - Bình luận - Jun 12, 2018
 • Ba đặc khu phục vụ chiến lược của Trung Quốc? - Bình luận - Jun 09, 2018
 • Đi hay ở: Bi kịch của một quốc gia - Linh tinh - Dec 16, 2017
 • Đa đảng chính trị không như vậy: thưa cựu đại sứ Nguyễn Trung. - Linh tinh - Oct 14, 2017
 • Độc quyền BOT, ‘sự cố’ Cai Lậy và bất ổn thể chế. - Linh tinh - Sep 02, 2017
 • Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, người của thời cuộc. - Biên khảo - May 06, 2017
 • Mỹ rời TPP - nhân quyền tại Việt Nam sẽ tốt hơn? - Bình luận - Feb 04, 2017
 • Mỹ rời TPP - nhân quyền tại Việt Nam sẽ tốt hơn? - Bình luận - Jan 27, 2017
 • Donald Trump vừa làm cách mạng! - Linh tinh - Nov 19, 2016