vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Thiên Thu
Tất cả các bài của tác giả Thiên Thu:
Xem mắt - Truyện ngắn - Dec 05, 2009
Như vừa dẫn xe ra đến cửa thì đã nghe tiếng bố dặn với theo: - Ngày mai con nhớ về trước 6 giờ vì sẽ có người đến xem mắt con đó. - Bố ơi, con sắp thi rồi, để tháng sau xem mắt có được không? - Không được.