vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nam Thanh
Tất cả các bài của tác giả Nam Thanh:
Hoa Kỳ là bến bờ của Tự Do. Chúng ta là những người trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Khi đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ, chúng ta đã chọn đây là quê hương thứ hai của mình, và gắn bó mọi sinh hoạt bản thân và gia đình hòa nhập với đời sống và trào lưu của xã hội Hoa Kỳ.
Thắp sáng niềm tin và ủng hộ - Tạp ghi - May 02, 2009
Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ giương cao lá cờ lý tưởng tự do, phụng sự nhân quyền, thực thi dân chủ, thể hiện ý chí của toàn dân bằng nền cộng hòa pháp trị minh bạch và công khai, bình đẳng giữa các cộng đồng sắc tộc trong toàn thể công dân Hoa Kỳ.