vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Quốc Tấn
Tất cả các bài của tác giả Lê Quốc Tấn:
Khi xa Sài Gòn - Thơ - Apr 25, 2009
Khi xa Sài Gòn, Thơ Mặc Trần Lan, Lê Quốc Tấn phổ nhạc và hát với cây guitar. Phát hành nhân dịp Tháng Tư Đen. Cuối bài có 2 câu cuối rất có ý nghĩa cho những ai đã bỏ chạy chối chết nay đã vội quên và hay lén về Việt Nam du lịch và du hí Bỏ lại Sài Gòn năm tháng chơi vơi Thì chẳng lẽ bước về trong đắng cay?