vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hải Ngữ
Tất cả các bài của tác giả Hải Ngữ:
Thú tội - Truyện ngắn - Apr 23, 2005
Hải Ngữ phóng tác Lữ nằm rạp trên chiếc môtô đang phóng như bay trong màn mưa đêm. Bằng bất cứ giá nào chàng phải gặp mặt Sơn, thằng bạn thân duy nhất đang nằm hấp hối trên giường bệnh.
Ray rứt - Truyện ngắn - Nov 13, 2004
Sống đến từng này tuổi, tôi đã thuộc nằm lòng những điều nhân lễ nghĩa của các bậc thánh hiền. Tôi không dám tự hào đã thâu thập hết những tinh tuý của cha ông nhưng tôi biết tôi đang cố sống cho đúng phẩm cách con người, một người cha của hai đứa con, một người chồng góa vợ hơn mười năm.
Con sâu - Truyện ngắn - May 29, 2004
Tướng gã cao lớn, tóc rễ tre, trán thấp, mắt ốc bưu điểm con ngươi đen đục nhỏ xíu nằm lọt thỏm ở giữa tròng trắng, trên đó có nhiều sợi gân máu đỏ li ti chạy mất hút vào cuối đuôi mắt.
  • LÒNG MẸ - Truyện ngắn - May 08, 2004
  • Sống dai - Truyện ngắn - Jan 31, 2004
  • Đứng tim - Truyện ngắn - Jan 10, 2004
  • BỤI TRO - Truyện ngắn - Dec 04, 2003
  • BÁN TRÔN - Truyện ngắn - Mar 13, 2002
  • PHÙ DU - Truyện ngắn - Jan 30, 2002
  • ĐỔI QUÀ - Truyện ngắn - Dec 20, 2001