vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 05, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đào Kiều Liên
Tất cả các bài của tác giả Đào Kiều Liên:
Dùng Vitamins Mắt Để Bảo Vệ Nhãn Quan - Y học thường thức - Apr 16, 2009
Dr. Sophie K. Dao Optometry Center, Inc. 991 Montague Expwy, Suite 111 Milpitas, CA 95035 www.sophiedao.com 408-262-1221 Dùng Vitamins Mắt Để Bảo Vệ Nhãn Quan Hiện nay, số người lớn tuổi ở hoa kỳ ngày càng tăng lên, cho nên có nhiều loại bệnh của người cao niên phát sinh mà trước nay chưa từng thấy. Hôm nay Kiều Liên xin chia sẻ cùng với quý vị những bệnh về mắt của những quý vị trên 55 tuổi.