vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 17, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đào Như
Tất cả các bài của tác giả Đào Như:
Đào Như Hôm nay 7 tháng 2 năm 2019 chỉ còn không hơn 20 ngày nữa, cả nhân loại mong ngóng về thượng đỉnh Mỹ-Triều 2, sẽ được tổ chức tại Viêt Nam như Tổng thống Donald Trump xác nhận trong thông điệp Tình Trạng Liên Bang Mỹ lần 2 hôm 5 tháng 2 năm 2019.
Trong suốt những tháng qua có nhiều tin đồn đoán gần như chắc chắn buổi họp thượng đỉnh Mỹ-Triều-2 sẽ diễn ra tại Việt Nam có thể là Hà Nội hoặc Đà Nẵng. Hạ tuần tháng 1 vừa rồi Bình Nhưỡng xác định Chủ tịch Kim Jong Un có chuyến viếng thăm Hà Nội vào cuối tháng 2 năm nay.
Có nhiều người cho rằng, có quá ít thông tin và chi tiết về diễn tiến của cuộc ngưng chiến thương mại Mỹ-Trung mặc dầu đã hơn nửa đường của giai đoạn đàm phán 90 ngày mà ông Trump và ông Tập cùng đồng ý ở Argentina hôm 1/12/2018.
 • Xoay quanh thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 - Bình luận - Jan 12, 2019
 • " Mùa Xuân Đầu Tiên." - Linh tinh - Jan 09, 2019
 • Niềm tin đầu năm - Bình luận - Jan 05, 2019
 • Có một bài thơ - Tạp ghi - Dec 13, 2018
 • Từ xa nhìn về tổ quốc-4: thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai - Bình luận - Dec 08, 2018
 • Nội trú binh viện Bình Dân thời khói lửa 1968 -1970 - Linh tinh - Nov 21, 2018
 • Thu Tha Hương - Thơ - Nov 03, 2018
 • Từ xa nhìn về tổ quốc - 3 Việt Nam và nhất thể hóa - Bình luận - Oct 27, 2018
 • Vị trí lịch sử của Mẹ Nấm, một tù nhân lương tâm - Bình luận - Oct 25, 2018
 • Về đâu những mùa thu cũ - Tạp ghi - Oct 06, 2018
 • Từ xa nhìn về tổ quốc: Việt Nam trong thế giới vũ trang nguyên tử - Bình luận - Oct 04, 2018
 • Việt Nam từ mô hình nhà nước quản lý toàn diện đến mô hình nhà nước kiến tạo phát triển - Bình luận - Sep 19, 2018