vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Phong Nghệ
Tất cả các bài của tác giả Phong Nghệ:
Oi chao! Cái tên - Tạp ghi - Apr 23, 2011
Phàm là người ai mà không có tên họ. Nó dùng để phân biệt người này với người nọ. Vậy mà đôi lúc cái tên đã trở thành cơn ác mộng cho nhiều người. Cái tên thật oái oăm.
All about dad - Tạp ghi - Feb 21, 2009
Cộng đồng hải ngoại đã từng thưởng thức tài nghệ của những đạo diễn trẻ trong những năm vừa qua như Trần Anh Hùng với Mùi Đu Đủ Xanh (1993), Xich-lô (1995), Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng (2000), và Tôi Đến Trong Mưa (I Come with The Rain, 2008), Bùi (Linh) Tim với Con Rồng Xanh (2001), Power Blue (2009), và Cú và Chim Se Sẻ (Owl and the Sparrows, 2009); Trần Hàm với Buổi Sáng Đầu Năm (2003), và Vượt Sóng (2006).