vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Cát Thịnh
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Cát Thịnh:
Hai bà đầm - Tạp ghi - Feb 12, 2011
Cảnh chen lấn xô đẩy liên tục khiến tôi có cảm tưởng máy bay chở quá tải, số hành khách nhiều hơn số ghế. Khi đã tạm yên vị, nhìn chung quanh mới biết mình lầm.Tôi ngồi bên bìa trái của hàng giữa, bìa bên phải là một bà đầm, giữa tôi và bà là 2 ghế trống.
Đức cụt - Truyện ngắn - Feb 21, 2009
Lời dẫn nhập - Hi, anh bạn. Anh có cần chúng tôi giúp gì không? Anh bạn kiên nhẫn đi theo chúng tôi khá lâu trong cái Shopping Mall rộng mênh mông này, chắc có điều gì muốn nói? - Cảm ơn, không, tôi không cần gì cả.