vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hà Ngọc Bích
Tất cả các bài của tác giả Hà Ngọc Bích:
Người anh cả - Tạp ghi - Jul 14, 2007
ai cười chiến địa mình say ngủ Chinh chiến xưa nay mấy kẻ về. (Lương Châu Từ, Vương Hàn, Trần Trọng San dịch) Hà Ngọc Bích Tôi phải viết lại các kỷ niệm của anh tôi, vì nếu không viết, nó sẽ mất dần theo năm tháng.
Người thầy cũ - Tạp ghi - Mar 04, 2006
Nếu nói đến nghề nghiệp để sinh sống thì kể ra tôi cũng đã lắm phen lặn hụp trôi nổi, lắm lúc phong trần trong suốt cả một quãng đời dài. Khi còn là sinh viên ở Pháp, tôi đã bắt đầu cuộc đời làm chuyên viên hóa
Bản đàn ma - Truyện ngắn - Feb 25, 2006
Một ngọn đèn xanh lửa đóm, hắt hiu tranh sáng với loài ma, Bao phen dặm cát bụi hồng, tất cả khêu cười cho lũ quỷ. (1) Tỉnh Long Hồ có Vũ Sinh chơi đàn nổi tiếng tài hoa, vốn dòng dõi nho gia thanh bạch.
  • Chuỗi ngày xanh - Tạp ghi - Jan 21, 2006
  • Đào Hoa Cốc - Truyện ngắn - Oct 22, 2005
  • Tiếng hát Liêu Trai - Truyện ngắn - Oct 15, 2005
  • Một thuở xa xưa - Truyện ngắn - Mar 26, 2005
  • Xẻo nước rạch bần - Truyện ngắn - Feb 26, 2005
  • CÙ LAO LƯU - Truyện ngắn - Sep 19, 2003