vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Phi Khanh
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Phi Khanh:
Tôi còn nhớ năm ngoái, năm con Chuột, tôi đã trở về quê hương để cùng những đứa em ăn một cái Tết đầu tiên, sau 33 năm bỏ chúng ra đi. Có thể sẽ có nhiều người bực mình vì lời thổ lộ chân tình của tôi.