vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Thị Hạ Anh
Tất cả các bài của tác giả Lê Thị Hạ Anh:
Nhớ một mùa trăng. - Tạp ghi - Nov 22, 2008
Sáng nào cũng vậy, Thu dậy sớm ra vườn tưới hoa, sau đó đi bách bộ mấy vòng. Hôm nay, trời se se lạnh, nhìn thấy có vài chiếc lá đã uá màu, thu đến rồi sao? Chóng nhỉ! Chưa tận hưởng hết mùa hè đã chuẩn bị đón thu sang.