vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Quỳnh Hương
Tất cả các bài của tác giả Quỳnh Hương:
Đôi dòng nhìn lại 8 - Tạp ghi - Dec 05, 2009
Kỳ 8 Quan niệm của ông Diệm cho rằng đưa quân Mỹ vào Việt nam có 2 điều bất lợi: Thứ nhất : Cuộc chiến chống quỉ đỏ của nhân dân miền Nam Việt Nam mất ý nghĩa chính đáng và không lợi đối với dư luận thế giới.
Đôi dòng nhìn lại 7 - Tạp ghi - Nov 28, 2009
Kỳ 7 Về kinh tế: 90% dân số Việt Nam sống về nông nghiệp. Tiếp nhận chính quyền, ông Diệm lập Phủ Tổng Ủy Di Cư để lo cho gần 1 triệu người lánh nạn cộng sản từ miền Bắc vào Nam tìm tự do.
Đôi dòng nhìn lại 6 - Tạp ghi - Nov 21, 2009
Kỳ 6 Về chánh trị, ông Diệm đưa miền Nam Việt nam từ một tình trạng sứ quân, với những thành phần võ trang cai quản từng vùng, dựa vào tôn giáo như Cao Đài, Hoà Hảo và vùng Saigon-Chợ Lớn là Bình Xuyên của Bảy Viễn, trở thành một miền Nam Việt Nam có tự do , dân chủ pháp trị, tương tự như của Hoa Kỳ, trước cả Singapore, Nam Hàn, Thái Lan, Phi Luật Tân và Đài Loan.
 • Đôi dòng nhìn lại 5 - Tạp ghi - Nov 14, 2009
 • Đôi dòng nhìn lại 4 - Tạp ghi - Nov 07, 2009
 • Đôi dòng nhìn lại 3 - Tạp ghi - Oct 31, 2009
 • Đôi dòng nhìn lại: Tổng Thống Việt nam Cộng hòa Ngô đình Diệm 2 - Tạp ghi - Oct 24, 2009
 • Đôi dòng nhìn lại: Tổng Thống Việt nam Cộng hòa Ngô đình Diệm - Thể thao - Oct 17, 2009
 • Chuyện cây sả - Tạp ghi - Oct 03, 2009
 • Người anh họ - Truyện ngắn - Sep 19, 2009
 • Trại Tù T4-19 - Tạp ghi - Sep 11, 2009
 • Trại tù T4-18 - Tạp ghi - Sep 05, 2009
 • Trại Tù T4-17 - Tạp ghi - Aug 29, 2009
 • Traị Tù t4-16 - Tạp ghi - Aug 21, 2009
 • Trại tù T4-15 - Tạp ghi - Aug 15, 2009