vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Thượng Sĩ Già
Tất cả các bài của tác giả Thượng Sĩ Già :
Thói trẻ con của người lớnů rất lớn. Thượng sĩ già. Bạn thân mến, đời người khi tới một độ tuổi nào đó thì thường hay ngồi lại hoài niệm quá khứ, tới độ ấy người ta gọi là tuổi già, dù hoàn cảnh sống khiến người ấy vẫn hăng say với công việc.