vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 17, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lão Móc
Tất cả các bài của tác giả Lão Móc :
Chuyện tầm phào - Tạp ghi - Mar 30, 2012
Nhà văn Đặng Trần Huân, tác giả Chuyện cấm đàn bà có kể câu chuyện Ai mà chả có lúc nhầm. Nội dung như sau: Một đêm cúp điện, một chú nhím đực say rượu, thèm tình bèn tìm thím nhím cái mà giải quyết cái nỗi lòng.
Tâm viên, ý mã - Tạp ghi - Mar 10, 2012
Tâm viên, ý mã diễn tả tình trạng những ý nghĩ trong óc của con người biến chuyển rất nhanh: con người đang nghĩ chuyện trên trời, chuyển sang chuyện dưới biển, đang chuyện bên Tàu sang chuyện bên Tây.
Đêm giữa ban ngày - Linh tinh - Mar 03, 2012
Có thể nói Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đang đến hồi rệu rã vì cái căn bệnh tham nhũng đã hết thuốc chữa! Trong các bài viết trước, chúng tôi đã so sánh chuyện cưỡng chế đất ở Tiên Lãng giống như chuyện Cải Cách Ruộng Đất (CCRĐ) mà ông Hồ Chí Minh đã phát động tại miền Bắc từ năm 1954.
 • Nay, tôi là Việt Cộng bị những ông đảng viên đảng CSVN cướp hết - Tạp ghi - Feb 25, 2012
 • Tản mạn về chuyện những thằng bờm trí thức - Tạp ghi - Feb 11, 2012
 • Năm con rồng chầu, nói chuyện con bò tót - Linh tinh - Jan 28, 2012
 • Hương lài và những con tắc kè - Tạp ghi - Jan 07, 2012
 • Để tự cứu mình và cứu đất nước Việt Nam: hãy tẩy chay thực phẩm độc hại của bọn Việt Cộng và Trung Cộng! - Linh tinh - Dec 24, 2011
 • Bạo chúa nào cũng có ngày tàn - Tạp ghi - Sep 03, 2011
 • Thắp nhang cho quỷ! - Tạp ghi - May 21, 2011
 • Em là thần tượng vừa sụp đổ - Tạp ghi - May 07, 2011
 • Những người không sợ thần chết! - Tạp ghi - Apr 16, 2011
 • Hy vọng gì ở những kẻ lãnh đạo loại này?! - Tạp ghi - Mar 19, 2011
 • Gadhafi: ngày tàn đã điểm! - Tạp ghi - Mar 05, 2011
 • Chỉ có súc vật mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình! - Linh tinh - Feb 26, 2011