vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Việt Khanh
Tất cả các bài của tác giả Việt Khanh :
Những Đóa Hoa Đại Hồng - Linh tinh - Aug 22, 2008
Những Đóa Hoa Đại Hồng Việt Khanh Những Đóa Đại Hồng: Người phụ nữ Việt Nam từ ngàn xưa đến nay vẫn gắn liền với giòng sử đấu tranh và nền văn hóa của dân tộc Việt. Không đơn thuần là những bóng hồng sau lưng những anh hùng như một danh ngôn ngoại quốc đã ví von, người phụ nữ Việt Nam từ ngàn xưa đến nay vẫn gắn liền với giòng sử đấu tranh và nền văn hóa của dân tộc Việt.