vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bi Bảo Trc
Tất cả các bài của tác giả Bi Bảo Trc :
TIẾNG GỌI CỦA MẸ - Tạp ghi - Aug 22, 2008
TIẾNG GỌI CỦA MẸ Bạn ta, Tôi nghĩ ở trong đầu chúng ta, người nào cũng vẫn còn giữ lại những tiếng gọi của người mẹ. Tôi vẫn còn giữ được mấy câu như thế từ mấy chục năm nay. Nó nằm ở một cuộn não nào thì không biết được, nhưng chỉ một nỗ lực nhỏ để gợi đến nó, là nó lại vang vọng trở lại. Nó vọng từ đầu ngõ của căn nhà đầu tiên tôi còn giữ lại được trong trí nhớ,