vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Ngoc Thuy
Tất cả các bài của tác giả Ngoc Thuy:
Nước máy - Nước chai - Linh tinh - Aug 17, 2008
Nước máy - Nước chai Ngọc Thụy - Từ ngày đến Mỹ, gia đình bác Tám cũng như nhiều người Việt khác, có thói quen không thể bỏ được là hàng tuần đều ghé vào Costco hay Samís Club để rinh về một hai kết nước đóng chai, hoặc đem bình ra bơm từ quầy bán nước l