vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 19, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 90 - Biên khảo - Apr 07, 2018
(Tiếp theo) GIẢI NGHĨA: (1) Phiền não trược: Tham Năm dục là tài sản, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, cũng là tham Sắc dục, Thanh dục, Hương dục, Vị dục, Xúc dục, nên phiền não, tất cả phiền não đều do nhớ tưởng mà có, dựa theo đó mà sinh ra thấy biết (tri kiến) chấp thật, nên gọi là Phiền Não Trược.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 89 - Biên khảo - Mar 31, 2018
(Tiếp theo) 4. MA CUỒNG: Trong lúc thiền định, thọ ấm hư minh, chẳng lọt tà tưởng, bỗng trong tâm ham thích suy xét căn bản, phân tích cội gốc cùng tột của sự vật. Khi ấy thiên ma được dịp nhập thân người khác để
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 88 - Biên khảo - Mar 24, 2018
7. MA NGÃ MẠN: Trong lúc thiền định, thấy sắc ấm dứt, thọ ấm rõ ràng, tự cho sự tu của mình đã đầy đủ, bỗng tâm sanh đại ngã mạn, hoặc khinh mạn người, hoặc ngạo mạn mình hơn người, hoặc tăng thượng mạn, hoặc t# liệt mạn (khinh người hơn mình), đồng thời phát ra.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 87 - Biên khảo - Mar 17, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 86 - Biên khảo - Mar 10, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 85 - Biên khảo - Mar 03, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 84 - Biên khảo - Feb 24, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 83 - Biên khảo - Feb 15, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 82 - Biên khảo - Feb 10, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghia 81 - Biên khảo - Feb 03, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 80 - Biên khảo - Jan 27, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 79 - Biên khảo - Jan 20, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 78 - Biên khảo - Jan 13, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 77 - Biên khảo - Jan 06, 2018
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 76 - Biên khảo - Dec 30, 2017