vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 24, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Thế nào là một Phật Tử? 3 - Biên khảo - Jul 10, 2021
Toàn Không (Tiếp theo) 2). KHÔNG TRỘM CƯỚP: Không trộm cướp có nghĩa là không cho không lấy, từ nhà cửa, ruộng vườn, của cải, tiền bạc cho đến các vật tư hữu nhỏ bé.
Thế nào là một Phật tử? 2 - Biên khảo - Jul 03, 2021
(Tiếp theo) 4). TAM BẢO GỒM NHỮNG GÌ? Tam Bảo gồm có ba bậc: A). ĐỒNG THỂ TAM BẢO: 1. Đồng thể Phật bảo: Tất cả chúng sinh cùng có thể tính sáng suốt như Chư Phật. 2. Đồng thể Pháp bảo: Tất cả chúng sinh cùng có đức tính bình đẳng từ bi như Chư Phật.
Thế nào là một Phật tử? 1 - Biên khảo - Jun 26, 2021
Toàn Không Phật tử là con Phật, người Phật tử tôn kính Đức Phật làm Đạo Sư của mình. Có hai loại Phật tử: Phật tử xuất gia và Phật tử tại gia. Phật tử xuất gia xa rời gia đình, sống không gia đình, ở trong Chùa, Am, Tịnh thất v.
 • Thờ Phật Lễ Phật 2 - Biên khảo - Jun 19, 2021
 • Thờ Phật Lễ Phật 1 - Biên khảo - Jun 12, 2021
 • Đức Phật Nhập Niết Bàn (6) - Biên khảo - Jun 05, 2021
 • Đức Phật Nhập Niết Bàn 5 - Biên khảo - May 29, 2021
 • Đức Phật Nhập Niết Bàn 3 - Biên khảo - May 22, 2021
 • Đức Phật Nhập Niết Bàn 2 - Biên khảo - May 15, 2021
 • Đức Phật Nhập Niết Bàn 1 - Biên khảo - May 07, 2021
 • Đại hỏa, thủy, phong tai, phục sinh của quả đất (3) - Biên khảo - Apr 24, 2021
 • Đại hỏa, thủy, phong tai, phục sinh của quả đất 2 - Biên khảo - Apr 17, 2021
 • Đại hỏa, thủy, phong tai, Phục sinh của quả đất (1) - Biên khảo - Apr 10, 2021
 • Nghiệp báo nhân quả (3) - Biên khảo - Apr 03, 2021
 • Nghiệp báo nhân quả (2) - Biên khảo - Mar 27, 2021