vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Tôn Giả Đại Ca Diếp (2) - Biên khảo - Jan 22, 2022
(Tiếp theo) Nếu người ấy dùng lời nói mềm dẻo cầu xin với Qủy ngục rằng: Xin Ngài tạm thả tôi về thế gian gặp người bà con vì tôi có điều cần nói, sau đó tôi sẽ trở lại, liệu người ấy có được Qủy ngục tạm thả về không? Tệ Túc đáp: - Không.
Tôn Giả Đại Ca Diếp 1 - Biên khảo - Jan 15, 2022
Toàn Không Tôn giả Đại Ca Diếp trước khi xuất gia theo Phật, Ngài tu theo hạnh Đầu đà (khất thực). Một hôm trong khi đi khất thực, có người mách bảo rằng: Hiện có Phật ra đời, đang du hóa tại rừng Trúc (Trúc Lâm), sao ông chẳng đến đó xin theo Phật mà học đạo tu hành; nghe được mấy lời ấy, tự nhiên cảm thấy muốn đi, Ngài liền đích thân đến Trúc Lâm.
Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới 2 - Biên khảo - Jan 08, 2022
(Tiếp Theo) 8). Y Nghĩa An Chay Không Qúa Giờ Ngọ: Giờ Ngọ Là Giờ Trưa Từ 11 Giờ Sáng Tới 1 Giờ Chiều, An Phải Xong Trước 1 Giờ Chiều. Đức Phật Dạy: Chư Vị Trời An Sáng Sớm, Phật An Giữa Trưa, Súc Sinh An Không Có Giờ Giấc Tùy Loài, Ngạ Qủy An Đêm Tối, Người Tu Theo Phật Phải An Chay Đúng Trưa, Tại Sao? Vì An Vào Giờ Đó Có Năm Lợi Ích Như Sau: 1- Ít Sinh Buồn Ngủ, 2- Ít Sinh Ngứa Ngáy, 3- Ít Khởi Tâm Sai Quấy, 4- Ít Sinh Bệnh, 5- Tu Hành Dễ Nhất Tâm.
 • Ý Nghĩa Bát Quan Trai Giới - Biên khảo - Dec 24, 2021
 • Sinh tử luân hồi 2 - Biên khảo - Dec 18, 2021
 • Sinh tử luân hồi - Biên khảo - Dec 11, 2021
 • Ăn chay 3 - Biên khảo - Dec 04, 2021
 • Ăn chay 2 - Biên khảo - Nov 26, 2021
 • Ăn chay - Biên khảo - Nov 20, 2021
 • Nghiệp báo nhân quả (6) - Biên khảo - Nov 13, 2021
 • Nghiệp báo nhân quả 5 - Biên khảo - Nov 06, 2021
 • Nghiệp báo nhân quả (4) - Biên khảo - Oct 30, 2021
 • Nghiệp báo nhân quả (3) - Biên khảo - Oct 23, 2021
 • Nghiệp báo nhân quả (2) - Biên khảo - Oct 16, 2021
 • Nghiệp báo nhân qua - Biên khảo - Oct 09, 2021