vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 18, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 26 - Biên khảo - Jan 14, 2017
(Tiếp theo) KINH VĂN 6: NHƯ LAI TẠNG VÀ CHÂN NHƯ Phật bảo A Nan: - A Nan! Ông còn chưa rõ tất cả tướng huyễn hóa nơi tiền trần, tùy nơi nhân duyên sanh ra, theo nơi nhân duyên diệt mất, thể tánh của tướng huyễn
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 25 - Biên khảo - Jan 07, 2017
(Tiếp theo) - Nếu kiến tinh đầy khắp thì còn chỗ nào hòa với sáng? Nếu sáng đầy khắp thì còn chỗ nào để hòa với kiến tinh. Kiến tinh phải khác với sáng, khi xen lộn thì làm mất tánh sáng, nếu mất tánh sáng, nói hòa với sáng là chẳng đúng.
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 24 - Biên khảo - Dec 31, 2016
(Tiếp theo) Sự thật của cái thấy sai nghiệp riêng (biệt nghiệp vọng kiến) là: vốn không có cái bóng tròn năm màu quanh ngọn đèn, người thấy sai (vọng kiến) chỉ vì bệnh nhặm mà bóng tròn năm màu sinh ra; vì người không bệnh nhặm thì chẳng nhìn thấy bóng tròn năm màu.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 23 - Biên khảo - Dec 24, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 22 - Biên khảo - Dec 17, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 21 - Biên khảo - Dec 10, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 20 - Biên khảo - Dec 03, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa (19) - Biên khảo - Nov 25, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 18 - Biên khảo - Nov 19, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 17 - Biên khảo - Nov 12, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 16 - Biên khảo - Nov 05, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 15 - Biên khảo - Oct 29, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 14 - Biên khảo - Oct 22, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 13 - Biên khảo - Oct 15, 2016
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giải Nghĩa 12 - Biên khảo - Oct 08, 2016