vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 17, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Đời là vô thường 2 - Biên khảo - Sep 11, 2021
(Tiêp theo) Chúng sinh bị vô minh che lấp, bị ái dục buộc cổ từ vô thủy sinh tử tử sinh, sự sống, cái chết cứ thế xoay vần, chẳng biết cội gốc của khổ. Tất cả hành (ý muốn, tạo tác) là vô thường, chẳng thường hằng, chẳng an định, là pháp (vạn vật) biến đổi; vậy nên chán lià hành, ly hành, cầu giải thoát.
Đời là vô thường - Biên khảo - Sep 04, 2021
1). VÔ THƯỜNG LÀ GÌ? Vô thường là thay đổi, không cố định, nay thế này mai thế khác không chắc chắn, Vô thường là tính chất căn bản của đời sống. Tất cả mọi sự vật sinh ra có điều kiện đều có tính chất của bốn giai đoạn thành, trụ, hoại, diệt (thành: dựng lên, trụ: ổn cố, hoại: suy tàn, diệt: không còn) hay sinh, già, bệnh, chết.
Nhẫn Nhục 2 - Biên khảo - Aug 28, 2021
NHẪN NHỤC Toàn Không (Tiếp theo) Hãy học sao cho tâm không biến đổi, không phát ra lời thô ác, không đánh giết trả, mà hướng đến người ấy khởi tâm từ mẫn. Tâm tương ưng với Từ trải khắp một phương, hai, ba, bốn, trên, dưới, bao trùm tất cả sáu phương, không tranh, không kết, không oán, rộng lớn bao trùm khắp thế gian, thành tựu an trú; hãy khéo tu tập như thế, liền được giải thoát.
 • Nhẫn nhục - Biên khảo - Aug 21, 2021
 • Cư xử của Phật tử 2 - Biên khảo - Aug 14, 2021
 • Cư xử của Phật tử 1 - Biên khảo - Aug 07, 2021
 • Bố thí 3 - Biên khảo - Jul 31, 2021
 • Bố thí 2 - Biên khảo - Jul 24, 2021
 • Bố thí - Biên khảo - Jul 17, 2021
 • Thế nào là một Phật Tử? 3 - Biên khảo - Jul 10, 2021
 • Thế nào là một Phật tử? 2 - Biên khảo - Jul 03, 2021
 • Thế nào là một Phật tử? 1 - Biên khảo - Jun 26, 2021
 • Thờ Phật Lễ Phật 2 - Biên khảo - Jun 19, 2021
 • Thờ Phật Lễ Phật 1 - Biên khảo - Jun 12, 2021
 • Đức Phật Nhập Niết Bàn (6) - Biên khảo - Jun 05, 2021