vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 26, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Những Lời Kiêu Mạn - Biên khảo - Sep 26, 2020
Khi Đức Phật du hóa đến núi Tỳ ha La, thuộc thành La duyệt Kỳ, Ngài trú ngụ trong động cây Thất Diệp (sau này tập kết Kinh Luật ở đây); có một vị Cư sĩ tên là Tán đà Na thuộc thành La duyệt Kỳ, cứ mỗi ngày thường đến chỗ Phật ngụ.
Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội 3 - Biên khảo - Sep 19, 2020
(Tiếp theo) Ngục tốt nói: - Xin Tôn giả chờ một chút. Quỷ ngục ấy đốt lửa vào thân Đề Bà Đạt Đa cho tỉnh rồi nói: - Kẻ ngu si này, ngủ gì mà mê mệt như thế. Đề Bà bị khổ bức bách, tỉnh dậy nói: - Các ông dạy bảo tôi điều gì, tôi xin vâng hết.
Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội 2 - Biên khảo - Sep 12, 2020
(Tiếp theo) Một hôm, Thế Tôn đang đi đường dưới chân núi Kỳ xà Quật, Đề Bà ở trên núi, lăn một hòn đá lớn xuống ngay vào Thế Tôn, nhưng hòn đá bị vỡ bể ra, một mảnh đá nhỏ văng trúng chân Phật làm chảy máu.
 • Đề Bà Đạt Đa Tạo Tội - Biên khảo - Sep 05, 2020
 • Tỳ Kheo Thiện Túc Phá Giới 2 - Biên khảo - Aug 29, 2020
 • Tỳ Kheo Thiện Túc Phá Giới - Biên khảo - Aug 22, 2020
 • Tôn Giả Lại Tra Hòa La (3) - Biên khảo - Aug 08, 2020
 • Tôn Giả Lại Tra Hòa La 2 - Biên khảo - Aug 01, 2020
 • Tôn Giả Lại Tra Hòa La - Biên khảo - Jul 25, 2020
 • Cuộc luận bàn ly kỳ 3 - Biên khảo - Jul 18, 2020
 • Cuộc luận bàn ly kỳ 2 - Biên khảo - Jul 11, 2020
 • Cuộc luận bàn ly ky - Biên khảo - Jul 03, 2020
 • Cõi Trời Đao Lợi 3 - Biên khảo - Jun 27, 2020
 • Cõi Trời Đao Lợi - Biên khảo - Jun 13, 2020
 • Tôn Giả Mục Kiền Liên học thiền - Biên khảo - Jun 06, 2020