vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 06, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Cuộc luận bàn ly ky - Biên khảo - Jul 03, 2020
Tại Na lan Đà có một phái tu khổ hạnh, vị đứng đầu là Ni kiền Thân Tử, ông có cả nghìn đệ tử, và có người tôn xưng ông là bậc Thánh; bấy giờ Đức Phật du hóa đến Na lan Đà, và trú ngụ trong vườn xoài Ba bà Ly.
Cõi Trời Đao Lợi 3 - Biên khảo - Jun 27, 2020
5). Đức Phật lên Trời Đao Lợi: Thời ấy có một dạo, Đức Phật thấy rằng: Bốn chúng có nhiều giãi đãi, chẳng thích nghe pháp, cũng chẳng cầu điều chưa được khiến được, điều chưa đắc khiến đắc, Ta nên làm cho bốn chúng khát ngưỡng pháp.
Cõi Trời Đao Lợi - Biên khảo - Jun 13, 2020
1). Thành trì và các cung điện: Trên đỉnh núi Chúa Tu Di có thành Tam Thập Tam Thiên của cung Trời Đao Lợi vô cùng rộng lớn, mỗi bề khoảng tám vạn do tuần (Theo quyển Tự Điển Phật Học của Chân Nguyên và Nguyễn Tường Bách thì 1 do tuần = từ 15 đến 20 cây số) (Tạm lấy 1 do tuần =18 cây số, ta có: 80,000 x 18 = 1,440,000 cây số), thành cao một trăm do tuần (100 x 18 = 1,800 cây số), thành này có bảy lớp, trên bảy lớp thành là các lâu đài.
 • Tôn Giả Mục Kiền Liên học thiền - Biên khảo - Jun 06, 2020
 • Lễ vật cúng tế - Biên khảo - May 30, 2020
 • Vị Trời học đạo - Biên khảo - May 23, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (90) - Biên khảo - May 16, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (89) - Biên khảo - May 09, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 88 - Biên khảo - May 02, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (87) - Biên khảo - Apr 25, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (86) - Biên khảo - Apr 18, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 85 - Biên khảo - Apr 11, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 84 - Biên khảo - Apr 04, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa 83 - Biên khảo - Mar 28, 2020
 • Kinh Lăng Già Giải Nghĩa (82) - Biên khảo - Mar 21, 2020