vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 13, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Toàn Không
Tất cả các bài của tác giả Toàn Không:
Trước khi đề cập tới ba đại tai họa, chúng ta nên biết rằng có những sự kiện xảy ra rất lâu dài, có thể nói là rất lâu dài hằng nhiều tỷ năm, đó là: - Từ khi Thái Dương hệ (hệ thống mặt trời) được thành lập rồi, trong thời gian Thái Dương hệ tồn tại cho tới khi bị tiêu diệt, thời gian ấy rất lâu dài.
Nghiệp báo nhân quả (3) - Biên khảo - Apr 03, 2021
(Tiếp theo) 3. Tạo nghiệp gì sinh cõi trời? Nếu người nào tin nơi Tam Bảo (Phật Pháp Tăng), người làm mười điều lành, không tham lam, không tức giận thù hằn, không tà kiến tức là tin ở nhân qủa, luân hồi, v.
Nghiệp báo nhân quả (2) - Biên khảo - Mar 27, 2021
(Tiếp theo) 9. Tại sao người này nói không ai tin, người khác nói có nhiều người nghe? Những kẻ thích nói lời thêu dệt, như có một nói mười có mười nói một; những kẻ ấy nói không đúng sự thật, và làm cho những người khác nghi ngờ xích mích, hằn thù nhau vì những lời nói thêu dệt của mình.
 • Nghiệp báo nhân quả (1) - Biên khảo - Mar 20, 2021
 • Nguồn gốc loài người (6) - Biên khảo - Mar 13, 2021
 • Nguồn gốc loài người (5) - Biên khảo - Mar 06, 2021
 • Nguồn gốc loài người (4) - Biên khảo - Feb 27, 2021
 • Nguồn gốc loài người 3 - Biên khảo - Feb 20, 2021
 • Nguồn gốc loài người (2) - Biên khảo - Feb 06, 2021
 • Nguồn gốc loài người - Biên khảo - Jan 30, 2021
 • Thần Lực Không Thể Nghĩ Bàn Của Cư Sĩ Duy Ma Cật (6) - Biên khảo - Jan 23, 2021
 • Thần Lực Không Thể Nghĩ Bàn Của Cư Sĩ Duy Ma Cật (5) - Biên khảo - Jan 16, 2021
 • Thần lực không thể nghĩ bàn của cư sĩ Duy Ma Cật 4 - Biên khảo - Jan 09, 2021
 • Thần lực không thể nghĩ bàn của Cư Sĩ Duy Ma Cật 3 - Biên khảo - Jan 01, 2021
 • Thần Lực Không Thể Nghĩ Bàn Của Cư Sĩ Duy Ma Cật 2 - Biên khảo - Dec 25, 2020