vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 26, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mike Trần
Tất cả các bài của tác giả Mike Trần:
Hai năm sau ngày chiến thắng 30 tháng tư, trong căn phòng ở bắc bộ phủ bộ chính trị đang thật nhức đầu, dù những cái đầu vĩ đại của đỉnh cao trí tuệ loài người thì cũng có lúc lâm vào bí lù, mẹ thế mới chó, đau hơn hoạn.