vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Mike Trần
Tất cả các bài của tác giả Mike Trần:
Kế hoạch biển Đông kỳ 15 - Truyện ngắn - Nov 29, 2008
Năm sáu ngày đêm sau, khi những người trên tàu đã tự động bảo nhau râm ran đọc kinh cầu nguyện thủy táng cho những xác người bất hạnh, thả mấy thân xác lạnh giá cứng đơ kia vào lòng biển cả, chiếc tầu nhỏ bé của
Kế hoạch biển Đông kỳ 14 - Truyện ngắn - Nov 29, 2008
Các anh em sinh viên tỏ vẻ biết ơn không ngờ mình được ưu đãi. Vừa ăn đồng chí đại sứ vừa tranh thủ nói. - Nghe nói số thuyền nhân bị địch dụ dỗ trốn ra nước ngoài, đã lên con số kỷ lục, chỉ tính tại đất nước này thôi đã có hơn 2000 người xin tị nạn.
Kế hoạch biển Đông kỳ 16 - Truyện ngắn - Nov 29, 2008
- Dạ thưa các đồng chí có ạ, nhưng chưa thể tiết lộ ra lúc này, 10 năm gài nữ tình báo ở Mỹ nay mới có dịp sài. Kỳ này thằng cha cựu bộ trưởng chỉ có từ chết cho đến bị thương.
 • Kế hoạch biển Đông kỳ 13 - Truyện ngắn - Nov 04, 2008
 • Kế hoạch biển Đông kỳ 12 - Truyện ngắn - Nov 04, 2008
 • Kế hoạch biển Đông kỳ 11 - Truyện ngắn - Nov 04, 2008
 • Kế hoạch biển Đông kỳ 10 - Truyện ngắn - Nov 04, 2008
 • Kế hoạch biển Đông kỳ 9 - Truyện ngắn - Nov 04, 2008
 • Kế hoạch biển Đông 8 - Truyện ngắn - Sep 24, 2008
 • Kế hoạch biển Đông 7 - Truyện ngắn - Sep 20, 2008
 • Kế hoạch biển Đông 6 - Truyện ngắn - Sep 13, 2008
 • Kế hoạch biển Đông 5 - Truyện ngắn - Sep 06, 2008
 • Kế hoạch biển Đông 4 - Truyện ngắn - Aug 27, 2008
 • Kế hoạch biển Đông 3 - Truyện ngắn - Aug 20, 2008
 • Kế hoạch biển Đông 2 - Truyện ngắn - Aug 16, 2008