vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 19, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hưng Yên
Tất cả các bài của tác giả Hưng Yên :
Nói Chuyện Về Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam Hưng Yên Tục ngữ ca dao của Việt Nam ta - phải nói là cả rừng - vì nó nhiều lắm. Chỉ nội một cuốn Tục Ngữ, Thành Ngữ, Ca Dao và Dân Ca Việt Nam của soạn giả Trần Ngọc Ngải mà đã có: tục ngữ 4.