vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Hữu Thiện
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Hữu Thiện :
Một người như mọi người! - Truyện ngắn - Jul 30, 2008
Một người như mọi người! * William S. Reeder (Nguyễn Hữu Thiện phỏng dịch và đặt tựa) Lời nói đầu: Sau cuộc chiến Việt Nam, đã có nhiều huyền thoại đầy anh hùng tính viết về các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.