vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đào Đức Chương
Tất cả các bài của tác giả Đào Đức Chương:
Khi nhà võ vượt ngục - Biên khảo - Aug 08, 2009
Võ cổ truyền Bình Định không chỉ học rành các thế võ công thủ song hành mà còn phải luyện lực chịu đựng và tập sức bền dai qua 13 bài quyền gồm 5 bài luyện cho tay và 8 bài luyện cho chân.
Những ngày họp mặt 4 - Tạp ghi - Mar 28, 2009
Phần IV DU LỊCH MEXICO Cuộc họp mặt gia đình cựu Nữ Hộ Sinh Quốc Gia Việt Nam, đến nay là ngày thứ 12. Đa số bạn hữu vì bận công việc, họ phải về nhà sớm, nên chuyến du lịch đợt ba, đi Mexico, chỉ còn 35 người tham gia.
Những ngày họp mặt 3 - Tạp ghi - Mar 21, 2009
Phần III DU LỊCH LAS VEGAS, HOOVER DAM VÀ GRAND CANYON Sau chuyến du lịch Hawaii 4 ngày 3 đêm, chúng tôi, gia đình và thân hữu cựu NHSQG Việt Nam, trở lại Little Saigon nghỉ ngơi trọn ngày 11- 4- 2008.
  • Những ngày họp mặt - Tạp ghi - Mar 07, 2009
  • Những ngày họp mặt - Tạp ghi - Feb 28, 2009
  • Ngày xuân và lễ hội cầu ngư - Biên khảo - Feb 02, 2008
  • Viết về một đại hội - Linh tinh - Mar 29, 2007
  • Bài chòi Bình Định - Biên khảo - Jan 10, 2004