vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 19, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Gia Phụng
Tất cả các bài của tác giả Trần Gia Phụng :
1. Chủ trương xâm chiếm Nam Việt Nam Trong cuộc họp tại Liễu Châu thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Hoa) từ ngày 3 đến ngày 5-7-1954 giữa thủ tướng Trung Cộng là Châu Ân Lai và chủ tịch Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) là
Gần đây, nhân chuyện phim The Vietnam War ra mắt, có nhiều người bàn luận sôi sổi. Có người còn đặt câu hỏi ai đã vi phạm hiệp định Genève để đưa đến chiến tranh? Hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chia hai Việt Nam ở vĩ tuyến 17.
Đảng Cộng Sản và Đảng Lao Động - Biên khảo - Oct 14, 2017
...Ồn ào rùm beng, nhưng cuối cùng đúng như câu thành ngữ quen thuộc là Đi vô đi ra cũng thằng cha hồi nãy. Thằng cha hồi nãy là ai, thì ai cũng biết cả rồi. Khỏi cần minh danh và cũng chẳng cần cải danh.
 • Lịch sử: ngôn ngữ và quan điểm - Linh tinh - Sep 09, 2017
 • Nhà nước cộng sản đầu tiên ở Á Châu - Biên khảo - Sep 02, 2017
 • Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội tháng 8-1945 - Biên khảo - Aug 26, 2017
 • Có tật giật mình - Linh tinh - Jul 22, 2017
 • Diễn tiến tư tưởng Phan Châu Trinh - Biên khảo - Apr 08, 2017
 • Hồ Chí Minh có mấy vợ và bao nhiêu người tình lẻ ? - Biên khảo - Dec 31, 2016
 • Cộng sản Việt Nam và nhân quyền đàn gãy tai trâu - Bình luận - Dec 10, 2016
 • Hiện tượng ngụy tạo lịch sử - Biên khảo - Oct 22, 2016
 • Chúc thư chính trị của một danh tướng - Biên khảo - Sep 17, 2016
 • Tại sao ông Ngô Đình Diệm không làm Thủ tướng năm 1945? - Biên khảo - Sep 10, 2016
 • Cái chết của hùm thiêng Yên Thế - Biên khảo - Sep 03, 2016
 • Tòa án Lương Tâm - Linh tinh - Aug 20, 2016