vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 25, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Gia Phụng
Tất cả các bài của tác giả Trần Gia Phụng :
(Theo tác giả Nguyễn Minh Cần, lúc xảy ra vụ án ông là Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (tức Phó thị trưởng), thì Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng bộ Công An chính phủ Hà Nội, nhiều lần đến nhà bà Xuân để hãm hiếp bà từ ngày 6-2-1957, và cuối cùng đã giết bà Xuân ngày 11-2-1957 bằng cách đánh búa vào đỉnh đầu (theo khám nghiệm của bác sĩ), rồi quăng xác ở dốc Cổ Ngư.
Hiện nay, một trong những nước bị lên án vi phạm nhân quyên nặng nề nhứt trên thế giới là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cai trị. Việc lên án CSVN vi phạm nhân quyền thật đáng hoan nghênh, nhưng chỉ kêu gọi suông CSVN tôn trọng nhân quyền thì thật vô ích, như đàn gãy tai trâu.
Hiện tượng ngụy tạo lịch sử - Biên khảo - Oct 22, 2016
Lịch sử là quá khứ của loài người. Không ai có thể trở lui quá khứ để sửa đổi chuyện đã qua, nên để phục vụ mưu tính riêng, có người ngụy tạo lịch sử. Việc ngụy tạo lịch sử có thể chia thành hai nhóm: nhóm cá nhân và nhóm chính sách.
 • Chúc thư chính trị của một danh tướng - Biên khảo - Sep 17, 2016
 • Tại sao ông Ngô Đình Diệm không làm Thủ tướng năm 1945? - Biên khảo - Sep 10, 2016
 • Cái chết của hùm thiêng Yên Thế - Biên khảo - Sep 03, 2016
 • Tòa án Lương Tâm - Linh tinh - Aug 20, 2016
 • Trần Trọng Kim nhận chức - Biên khảo - Jul 02, 2016
 • Lột Trần Huyền Thoại Hồ Chí Minh - Biên khảo - Jun 25, 2016
 • Còn Cộng sản thì còn Quốc hận - Biên khảo - Jun 04, 2016
 • Cỏ Bù-Xít - Linh tinh - May 14, 2016
 • Tổng kết cuộc chiến Tết Mậu Thân (1968) - Biên khảo - Apr 30, 2016
 • Cộng sản tàn sát đồng bào Huế - Biên khảo - Apr 23, 2016
 • Cuộc chiến tết Mậu Thân ở Huế - Biên khảo - Apr 16, 2016
 • Cuộc chiến Tết Mậu Thân ở SaiGon (4) - Linh tinh - Apr 09, 2016