vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 18, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Gia Phụng
Tất cả các bài của tác giả Trần Gia Phụng :
Có tật giật mình - Linh tinh - Jul 22, 2017
Một cơn gió bụi là hồi ký của Trần Trọng Kim (1883-1953), viết về đời ông khoảng thời gian 1942-1948, do nhà xuất bản Vĩnh Sơn ở Sài Gòn ấn hành năm 1969, dày 182 trang. Đầu năm 2017, nhà xuất bản Hội Nhà Văn và Phương Nam Books ở Hà Nội in lại lần nữa sau khi đã biên tập kỹ càng.
Diễn tiến tư tưởng Phan Châu Trinh - Biên khảo - Apr 08, 2017
Chữ tư tưởng có hai nghĩa; 1) Nghĩa rộng là hệ thống suy tư về những vấn đề trọng đại có tính thuần lý, nhằm hướng dẫn con người theo một đường lối nào đó, ví dụ tư tưởng Phật giáo, tư tưởng Thiên Chúa giáo 2) Nghĩa hẹp là sự suy nghĩ hay ý kiến của một người về các vấn đề thông thường trong cuộc sống.
(Theo tác giả Nguyễn Minh Cần, lúc xảy ra vụ án ông là Phó chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội (tức Phó thị trưởng), thì Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng bộ Công An chính phủ Hà Nội, nhiều lần đến nhà bà Xuân để hãm hiếp bà từ ngày 6-2-1957, và cuối cùng đã giết bà Xuân ngày 11-2-1957 bằng cách đánh búa vào đỉnh đầu (theo khám nghiệm của bác sĩ), rồi quăng xác ở dốc Cổ Ngư.
 • Cộng sản Việt Nam và nhân quyền đàn gãy tai trâu - Bình luận - Dec 10, 2016
 • Hiện tượng ngụy tạo lịch sử - Biên khảo - Oct 22, 2016
 • Chúc thư chính trị của một danh tướng - Biên khảo - Sep 17, 2016
 • Tại sao ông Ngô Đình Diệm không làm Thủ tướng năm 1945? - Biên khảo - Sep 10, 2016
 • Cái chết của hùm thiêng Yên Thế - Biên khảo - Sep 03, 2016
 • Tòa án Lương Tâm - Linh tinh - Aug 20, 2016
 • Trần Trọng Kim nhận chức - Biên khảo - Jul 02, 2016
 • Lột Trần Huyền Thoại Hồ Chí Minh - Biên khảo - Jun 25, 2016
 • Còn Cộng sản thì còn Quốc hận - Biên khảo - Jun 04, 2016
 • Cỏ Bù-Xít - Linh tinh - May 14, 2016
 • Tổng kết cuộc chiến Tết Mậu Thân (1968) - Biên khảo - Apr 30, 2016
 • Cộng sản tàn sát đồng bào Huế - Biên khảo - Apr 23, 2016