vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 24, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Gia Phụng
Tất cả các bài của tác giả Trần Gia Phụng :
Sau hiệp định Paris ngày 27-1-1973, Hoa Kỳ rút hết quân ra khỏi Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tức Nam Việt Nam (NVN). Sự thay đổi chính sách của Hoa Kỳ ở Á Châu sau năm 1973 là cơ hội bằng vàng cho Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (CHNDTH) hay Trung Cộng vùng lên thực hiện mộng bá quyền tại đây.
Lịch sử cho thấy tất cả những cuộc xâm lăng quân sự mạnh mẽ của Trung Hoa vào Việt Nam đều thất bại. Đến đời cộng sản cai trị Trung Hoa, cộng sản đổi chiến lược, thực hiện kế hoạch tằm ăn dâu, rất thâm độc bằng cách giăng bẫy nợ, dùng viện trợ nhử bắt con mồi cộng sản Việt Nam (CSVN).
Sau khi thế chiến thứ hai (1939-1945) kết thúc ở Âu Châu, và trước khi kết thúc ở Á Châu, tam cường Anh, Hoa Kỳ, Liên Xô họp thượng đỉnh tại Potsdam, ngoại ô Berlin (Đức) từ ngày 17-7 đến 2-8-1945.
 • Đại nạn Trung Hoa thời cận đại - Biên khảo - Jun 30, 2018
 • Chủ trương bành trướng của các chế độ Cộng Sản - Biên khảo - Jun 09, 2018
 • Chiến tranh 1954-1975 trong Chiến tranh lạnh trên thế giới - Biên khảo - Jun 02, 2018
 • Nghi án 60 năm - Biên khảo - May 26, 2018
 • Chiến tranh Việt Minh-Pháp? - Biên khảo - May 12, 2018
 • Nguồn gốc bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa - Biên khảo - Apr 28, 2018
 • Lịch sử lá cờ vàng - Biên khảo - Apr 21, 2018
 • Phan Châu Trinh, người đi trước thời đại - Biên khảo - Apr 07, 2018
 • Chuyện sau Mậu Thân - Linh tinh - Mar 10, 2018
 • Những ngôi mộ tập thể ở Huế - Biên khảo - Feb 24, 2018
 • Mật lệnh tấn công tết Mậu Thân - Biên khảo - Feb 15, 2018
 • Tại sao đổi lịch tết Mậu Thân? - Biên khảo - Feb 03, 2018