vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 16, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Trần Gia Phụng
Tất cả các bài của tác giả Trần Gia Phụng :
Mật lệnh tấn công tết Mậu Thân - Biên khảo - Feb 15, 2018
Tại Bắc Việt Nam (BVN), từ tháng 8 đến tháng 12-1967, Hồ Chí Minh (HCM) không xuất hiện trước dân chúng. Nhiều dư luận đồn đoán rằng HCM đã chết. Bất ngờ, vào dịp hai ngày lễ lớn ở BVN năm 1967 là lễ kỷ niệm 21 năm
Tại sao đổi lịch tết Mậu Thân? - Biên khảo - Feb 03, 2018
Biến cố Mậu Thân (1968) xảy ra cách đây đúng 50 năm (1968-2018), bắt đầu từ quyết định rất khó hiểu vào lúc đó là việc sửa đổi âm lịch ở Bắc Việt Nam (BVN) nhân dịp Tết Mậu Thân.
Năm nay, 2018 là năm Mậu Tuất. Mậu Tuất (2018) cách Mậu Thân (1968) đúng 50 năm. Tuy đã qua nửa thế kỷ, biến cố Mậu Thân vẫn còn đậm nét trong trí nhớ người Việt ở Nam Việt Nam (NVN), nhứt là những người lớn tuổi đã từng trải qua biến cố đau thương nầy.
 • Vụ án Yên Bái Không thành công thì thành nhân 4 - Biên khảo - Jan 13, 2018
 • Vụ án Yên Bái Không thành công thì thành nhân (3) - Biên khảo - Jan 06, 2018
 • Vụ án Yên Bái Không thành công thì thành nhân (2) - Linh tinh - Dec 30, 2017
 • Vụ án Yên Bái Không thành công thì thành nhân - Biên khảo - Dec 23, 2017
 • Lý do Bắc Việt Nam tấn công Nam Việt Nam - Biên khảo - Nov 18, 2017
 • Ai vi phạm Hiệp Định Genève ((20-7-1954)? - Biên khảo - Oct 28, 2017
 • Đảng Cộng Sản và Đảng Lao Động - Biên khảo - Oct 14, 2017
 • Lịch sử: ngôn ngữ và quan điểm - Linh tinh - Sep 09, 2017
 • Nhà nước cộng sản đầu tiên ở Á Châu - Biên khảo - Sep 02, 2017
 • Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội tháng 8-1945 - Biên khảo - Aug 26, 2017
 • Có tật giật mình - Linh tinh - Jul 22, 2017
 • Diễn tiến tư tưởng Phan Châu Trinh - Biên khảo - Apr 08, 2017