vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Việt Nguyên
Tất cả các bài của tác giả Việt Nguyên :
"Bắc Kinh Hôn Mê" cuốn tiểu thuyết nhân quyền ai cũng nên đọc Việt Nguyên Giữa mùa Hè năm nay, tôi đã có dịp đến thăm cô bạn học cũ đang ở trong tình trạng sống thực vật hơn một năm nhưng nay đã ra khỏi tình trạng hôn mê.