vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Pham Tran
Tất cả các bài của tác giả Pham Tran :
PHẠM TRẦN Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản Việt Nam có thói quen bỏ chuyện lớn, làm to chuyện nhỏ để mê ngủ nhân dân quên đi những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Việc này đã được Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng chứng minh thêm lần nữa khi khai mạc Hội nghị Trung ương đảng kỳ 7, từ 9 đến 17-7 (2008) để thảo luận và thông qua các đề án về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
Nói Đúng Làm Sai - Bình luận - Jul 12, 2008
Nói đúng làm sai Phạm Trần khi đảng và nhà nước tự cho phép mình đứng ra ngoài hoặc trên pháp luật như trong việc xét xử vụ PMU 18 và bắt những người có công chống tham nhũng thì việc nói đúng làm sai không còn