vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 18, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 150 - Biên khảo - Feb 10, 2018
“Hôm ấy, ngọn gió nồm đã bắt đầu thổi để tiễn đưa mùa xuân, với “con én đưa thoi” và với “hoa đào năm ấy còn cười gió đông”. Trên sông Lam, một chuyến đò ngang, xuất phát từ bến đò ở bờ Bắc - đò Chợ Tráng để đưa khách về bến đò bờ Nam - bến đò Phù Thạch.
Boộ Thư Mục Trích Yếu 149 - Biên khảo - Feb 03, 2018
Tôi hoàn toàn không thề biết. Điều tôi biết, ấy là: Chị lấy anh không phải vì tình, tất nhiên. Tôi không rõ chị Ninh yêu ai nhưng qua lời bà Phán kể tôi biết rõ người mà anh Bùi Giáng yêu không phải chị.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 148 - Biên khảo - Jan 27, 2018
Vương viên ngoại có khó tính lắm thì cũng chỉ một phút hay hơn một phút là thấy hết lạnh ngay. Thế nhưng nhà Kiều lại ở Bắc Kinh, mùa đông khi ngồi xuống thì cũng lạnh chỗ ấy lắm.
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 147 - Biên khảo - Jan 20, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 146 - Biên khảo - Jan 13, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 145 - Biên khảo - Jan 06, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 144 - Biên khảo - Dec 30, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 143 - Biên khảo - Dec 23, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 142 - Biên khảo - Dec 16, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 140 - Biên khảo - Dec 02, 2017
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 139 - Biên khảo - Nov 24, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 138 - Biên khảo - Nov 18, 2017
 • Bộ Thư ục Trích Yếu 137 - Biên khảo - Nov 11, 2017
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 136 - Biên khảo - Nov 04, 2017
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 135 - Biên khảo - Oct 28, 2017