vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 18, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 160 - Biên khảo - Apr 21, 2018
Bỗng đâu gió mát trăng thanh lạ lùng Thấy em như thấy muôn vùng Lần thâu đi lại như mông lung về Ấy hình mộng tưởng tê mê Của em Kim Trọng tràn trề Từ Công Ấy em Kiều Thúy đạm nồng (Nồng như đạm bạc chất chồng mà ra) Em từ muôn ngọc nghìn ngà Em về viễn tượng một nhà tái sinh Em đi vô tận một mình Em về quyết thể muôn hình một hương Em đi lạc phố lầm phường Em về quyết liệt muôn phương một lời.
Boộ Thư Mục Trích Yếu 158 - Biên khảo - Apr 07, 2018
Với số tiền đầu tư rất lớn: 1,6 tỷ đồng. Kim Vân Kiều có gì đặc biệt? Đạo diễn Hoa Hạ đã tiết lộ với Thế Giới Văn Hóa. 1. YẾU TỐ CON NGƯỜI Kim Vân Kiều quy tụ hơn 400 người tham gia, trong đó nghệ sĩ cải lương gạo cội, 11 ca sĩ ngôi sao, 40 diễn viên tuồng, 40 tay trống của đoàn lân Hằng Anh Đường, dàn hợp xướng 50 người, 120 diễn viên muá, 10 cascadeur.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 157 - Biên khảo - Mar 31, 2018
Em biết trong xã hội Việt Nam, thiên hạ rất khinh rẻ người hành nghề như tụi em, (họ giả vờ làm bộ thương xót cô điếm Kiều Nương trong truyện Nguyễn Du, chứ thực tế hỏng phải vậy đâu).
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 156 - Biên khảo - Mar 24, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 155 - Biên khảo - Mar 17, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 154 - Biên khảo - Mar 10, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 153 - Biên khảo - Mar 03, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 152 - Biên khảo - Feb 24, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 151 - Biên khảo - Feb 15, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 150 - Biên khảo - Feb 10, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 149 - Biên khảo - Feb 03, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 148 - Biên khảo - Jan 27, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 147 - Biên khảo - Jan 20, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 146 - Biên khảo - Jan 13, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 145 - Biên khảo - Jan 06, 2018