vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 19, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 173 - Biên khảo - Jul 21, 2018
Không một cuốn sách nào có thể sánh với Kiều về tính dân gian, vì cũng chưa có cuốn tiểu thuyết hiện đại nào được dùng để bói. Chẳng những thế, mọi loại hình văn nghệ đều muốn có Kiều làm nhân vật chính của mình.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 172 - Biên khảo - Jul 14, 2018
Nhà cửa, núi non, thác đổ, rồi chiếc cầu cong cong cho đôi lứa hẹn hò, khe nước nhỏ uốn quanh cho thuyền cụ Nguyễn Du bềnh bồng trôi thả những vần thơ tuyệt đẹp... hoành tráng như một phim trường.
Boộ Thư Mục Trích Yếu 171 - Biên khảo - Jul 07, 2018
Nghe hơi cũng đủ muôn nhà thất kinh Ngẫm ra thế thái nhân tình Người ta sợ cái vô hình vô danh”. 1087.- HOÀNG HƯỜNG. “Nguyễn Quảng Tuân và Đào Thái Tôn: Phán quyết không thỏa đáng!”, của Hoàng Hường, trên LM http://www.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 170 - Biên khảo - Jun 30, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 169 - Biên khảo - Jun 23, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 168 - Biên khảo - Jun 16, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 167 - Biên khảo - Jun 09, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 166 - Biên khảo - Jun 02, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 165 - Biên khảo - May 26, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 164 - Biên khảo - May 19, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 163 - Biên khảo - May 12, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 162 - Biên khảo - May 05, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 161 - Biên khảo - Apr 28, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 160 - Biên khảo - Apr 21, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 158 - Biên khảo - Apr 07, 2018