vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 23, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 157 - Biên khảo - Mar 31, 2018
Em biết trong xã hội Việt Nam, thiên hạ rất khinh rẻ người hành nghề như tụi em, (họ giả vờ làm bộ thương xót cô điếm Kiều Nương trong truyện Nguyễn Du, chứ thực tế hỏng phải vậy đâu).
Boộ Thư Mục Trích Yếu 156 - Biên khảo - Mar 24, 2018
Bể luôn cái mánh rủ nhau vào tù Vô công mà lại chí tư Bưu mà chẳng chính... xộ tù, ai thương. - Vụ điện kế điện tử Lnikton rởm khiến Giám đốc Công ty Điện lực TP.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 155 - Biên khảo - Mar 17, 2018
Sẵn đây, ta đúc một tòa thiên nhiên Thầy nhấn mạnh hai tiếng Rõ ràng và thay bốn chữ Dày dày sẵn đúc trong câu Kiều bằng chữ Sẵn đây, ta đúc... như muốn nói: trông thấy rõ ràng trước mắt, sẵn đây ta đúc.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 154 - Biên khảo - Mar 10, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 153 - Biên khảo - Mar 03, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 152 - Biên khảo - Feb 24, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 151 - Biên khảo - Feb 15, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 150 - Biên khảo - Feb 10, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 149 - Biên khảo - Feb 03, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 148 - Biên khảo - Jan 27, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 147 - Biên khảo - Jan 20, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 146 - Biên khảo - Jan 13, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 145 - Biên khảo - Jan 06, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 144 - Biên khảo - Dec 30, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 143 - Biên khảo - Dec 23, 2017