vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 04, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (367) - Biên khảo - Apr 08, 2022
* Viết thêm: ở trên tôi đã viết tất cả các thể thơ đều chung một luật: ấy là luật quân bình âm dương. Luật ấy là căn cứ ở những chữ cuối nhịp của mỗi câu thơ mà định. Chỉ có 3 chữ ở cuối các nhịp là chữ Luật nghĩa là phải viết đúng theo công thức T (nhịp 1) bằng (nhịp 2) T (nhịp 3) hoặc ngược lại: B (nhịp 1) Trắc (nhịp 2) B (nhịp 3) nghĩa là hễ chữ cuối ở nhịp thứ 2 là trắc thì chữ cuối của nhịp 1 và 3 phải bằng.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (366) - Biên khảo - Apr 02, 2022
Một hội chuyên nghiên cứu và quảng bá kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du lần đầu tiên được thành lập tại Việt Nam Hội Kiều học Việt Nam được thành lập là kết quả phấn đấu không biết mệt mỏi của các nhà khoa học, những người yêu mến Truyện Kiều trong suốt hai năm qua Tập sách này in lại một số văn bản, tài liệu, lời phát biểu và tranh ảnh phản ánh quá trình vận động thành lập Hội Kiều học Việt Nam.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (365) - Biên khảo - Mar 25, 2022
Phùng hơi nga c nhiên với một tiên kiến tích cực: Tôi nghĩ ngày trước tôi có một ông cậu dạy Việt Văn có tiếng ở Sài gòn đã nói đùa: Nếu cụ Nguyễn Du đọc được các sách phê bình Truyện Kiều sẽ ngạc nhiên vì bọn hậu sinh đã nói tới những vấn đề từ văn chương tới nghệ thuật, triết lý mà cụ chưa từng bao giờ nghĩ tới khi viết Đoạn Trường Tân Thanh.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (364) - Biên khảo - Mar 19, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (363) - Biên khảo - Mar 11, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (362) - Biên khảo - Mar 05, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (361) - Biên khảo - Feb 26, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (360) - Biên khảo - Feb 19, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (359) - Biên khảo - Feb 12, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (358) - Biên khảo - Feb 05, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (357) - Biên khảo - Jan 29, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (356) - Biên khảo - Jan 22, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (355) - Biên khảo - Jan 15, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (354) - Biên khảo - Jan 08, 2022
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (353) - Biên khảo - Dec 31, 2021