vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 06, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (264) - Biên khảo - Apr 18, 2020
Nhưng vấn đề là Nguyễn Du sử dụng chữ nào?- Nếu mà lí luận như ông Đào Thái Tôn thì phải lấy một cái căn cứ mặc định, đó là mọi câu chữ của Nguyễn Du phải hay nhất có thể, tinh tế nhất có thể, đúng nhất có thể, uyên bác nhất có thể, và Nguyễn Du không được mắc một sai lầm nào.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (263) - Biên khảo - Apr 11, 2020
- Bây giờ nếu duyên trời cho tìm được nguyên tác chép tay của Nguyễn Du nhưng khi đọc lại thấy nó không hay bằng các “truyện Kiều đương đại”, ông sẽ thấy sao? - Nguyên tác là vàng, những cái sau đó dù được cho là hay hơn nhưng cũng chỉ là quặng! Vậy quan niệm của tôi là cứ khôi phục những chữ này.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (262) - Biên khảo - Apr 04, 2020
Phiên dịch sao cho xuôi mà vẫn giữ được ý của tác giả là muốn tả cô Thúy Vân phúc hậu, hiền lành, tuy không tài hoa bằng cô chị. Tả cái chí tự do vẫy vùng của Từ Hải, vẫn có nhà khoa bảng dịch sai câu sau đây, vì ông hiểu sai nghĩa chữ “đàn”: Gươm đàn nửa, gánh non sông một chèo.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (261) - Biên khảo - Mar 28, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (260) - Biên khảo - Mar 21, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (259) - Biên khảo - Mar 14, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (258) - Biên khảo - Mar 07, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (257) - Biên khảo - Feb 29, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (256) - Biên khảo - Feb 22, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (255) - Biên khảo - Feb 15, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (254) - Biên khảo - Feb 08, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (253) - Biên khảo - Feb 01, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (252) - Biên khảo - Jan 24, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (251) - Biên khảo - Jan 18, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (250) - Biên khảo - Jan 11, 2020