vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 167 - Biên khảo - Jun 09, 2018
Từ những ngày nào xa xưa lâu lắm, trong những ca khúc của ông, ông thường nhắc đến “Kiều” và “yêu Nguyễn Du” nhiều bằng hoặc nhiều hơn bất cứ ai ở nước Việt Nam. Như trong bài Tình Ca bất hủ của ông, viết năm 1953, bài hát mà nhiều người rất thuộc: … Một yêu câu hát truyện Kiều Lẳng lơ như tiếng sáo diều làng ta.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 166 - Biên khảo - Jun 02, 2018
“ Thơ phổ nhạc là nghệ thuật đem thêm âm hòa với âm thanh sẵn có trong thơ, hoặc thay đổi âm thanh của thơ chuyển thể thành những nốt nhạc để hát. ”. Nhạc sĩ Phạm Duy là người tiên khởi đem âm nhạc vào Kiều,…”.
Boộ Thư Mục Trích Yếu 165 - Biên khảo - May 26, 2018
Đến Singapore, ăn uống kham khổ, bị bệnh, thuốc thang chẳng có, các ông rất buồn rầu, muốn trở về lại Việt Nam. Một hôm ngồi trò truyện với nhau, ông Dương Bá Trạc nói: “Tôi thường không tin sự bói toán, nhưng tôi nghiệm thấy bói Kiều lắm lúc hay lắm.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 164 - Biên khảo - May 19, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 163 - Biên khảo - May 12, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 162 - Biên khảo - May 05, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 161 - Biên khảo - Apr 28, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 160 - Biên khảo - Apr 21, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 158 - Biên khảo - Apr 07, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 157 - Biên khảo - Mar 31, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 156 - Biên khảo - Mar 24, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 155 - Biên khảo - Mar 17, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 154 - Biên khảo - Mar 10, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 153 - Biên khảo - Mar 03, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 152 - Biên khảo - Feb 24, 2018