vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 21, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 131 - Biên khảo - Sep 30, 2017
Bịn rịn nhưng rồi cũng phải chia tay. Đã hơn tám giờ tối, tiễn Kiều ra về rồi Kim Trọng vào nhà ngồi tần ngần bên bàn học, lòng rộn lên một niềm vui khôn tả. Có thế chứ ! Ai bảo ôm cây đợi thỏ là hành động vô vọng ! Rồi chàng ngồi một mình, mãi ngâm nga nho nhỏ mấy bài thơ Kiều viết tặng tay mân mê chiếc thoa định tình mà như người đang lạc vào chốn bồng lai.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 130 - Biên khảo - Sep 23, 2017
Truyện thơ Kim Trọng và A Kiều về cơ bản cũng cùng nội dung với truyện kể văn xuôi, nhưng do đặc trưng thể loại là thơ ca diễn xướng dân gian của tộc người Kinh, nên hình thức ngôn từ thường mang đậm tính chất trữ tình và giàu sắc thái biểu cảm hơn.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 129 - Biên khảo - Sep 16, 2017
Hoặc không hiểu tính ước lệ của con số 2 và chữ tuần là 10 ngày trong câu: Tuần trăng thấm thoắt nay đà thêm hai. Không hiểu tuần trăng theo tuần (thượng tuần, trung tuần, hạ tuần), có người lại cho rằng Nguyễn Du sai lầm khi đã kéo dài mùa xuân gặp gỡ Kim - Kiều dài ra đến 5 tháng, từ đó đặt vấn đề cần định lại giá trị của Đoạn trường tân thanh tác phảm được coi là đại tác phẩm.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 128 - Biên khảo - Sep 09, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 127 - Biên khảo - Sep 02, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 126 - Biên khảo - Aug 26, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 125 - Biên khảo - Aug 19, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 124 - Biên khảo - Aug 12, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 123 - Biên khảo - Aug 05, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 122 - Biên khảo - Jul 29, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 121 - Biên khảo - Jul 22, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 120 - Biên khảo - Jul 15, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 119 - Biên khảo - Jul 08, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 118 - Biên khảo - Jul 01, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 117 - Biên khảo - Jun 24, 2017