vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 15, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Boộ Thư Mục Trích Yếu 174 - Biên khảo - Jul 28, 2018
Tự tìm kiếm tài trợ, tự hạch toán sẽ giúp chương trình có được sự nhiệt tình, quan tâm của khán giả, giúp cải lương phát triển vững chắc, cũng như sự tồn tại lâu dài hoặc ngắn của mô hình này.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 173 - Biên khảo - Jul 21, 2018
Không một cuốn sách nào có thể sánh với Kiều về tính dân gian, vì cũng chưa có cuốn tiểu thuyết hiện đại nào được dùng để bói. Chẳng những thế, mọi loại hình văn nghệ đều muốn có Kiều làm nhân vật chính của mình.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 172 - Biên khảo - Jul 14, 2018
Nhà cửa, núi non, thác đổ, rồi chiếc cầu cong cong cho đôi lứa hẹn hò, khe nước nhỏ uốn quanh cho thuyền cụ Nguyễn Du bềnh bồng trôi thả những vần thơ tuyệt đẹp... hoành tráng như một phim trường.
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 171 - Biên khảo - Jul 07, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 170 - Biên khảo - Jun 30, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 169 - Biên khảo - Jun 23, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 168 - Biên khảo - Jun 16, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 167 - Biên khảo - Jun 09, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 166 - Biên khảo - Jun 02, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 165 - Biên khảo - May 26, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 164 - Biên khảo - May 19, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 163 - Biên khảo - May 12, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 162 - Biên khảo - May 05, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 161 - Biên khảo - Apr 28, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 160 - Biên khảo - Apr 21, 2018