vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 20, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 143 - Biên khảo - Dec 23, 2017
838.- NGÔ QUÂN. “Ngô Quân: Tòng Kim Vân Kiều khán Việt Nam văn nghệ”, Đài Bắc, Á châu hoa văn tác gia tạp chí, số 25, 6-1990, tr. 122-128.- Theo NCCCVTK, của Trần Ích Nguyên, Phạm Tú Châu dịch, mục TMTK, II.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 142 - Biên khảo - Dec 16, 2017
Do độ dài của nó (gồm 20 hồi, là tác phẩm dài nhất trong chu trình diễn hoá), rõ ràng là Kim Vân Kiều truyện đủ khả năng tăng bổ tình tiết cho truyền thuyết Vương Thuý Kiều.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 140 - Biên khảo - Dec 02, 2017
Tuy- nhiên, có lẽ để tránh dài-dòng làm ngăn-trở nhịp tiến của tác-phẩm, ông đã lược bỏ, không dịch, không đưa những bài thơ ấy vào truyện. Để giúp bạn đọc thêm một số văn-liệu về Kiều, chúng tôi lần giở lại Kim Vân Kiều truyện, tìm trong chính-bản các bài thơ ấy, chọn một vài bài đặc-sắc (vì cột báo dành cho mục này quá nhỏ) để trình làng.
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 139 - Biên khảo - Nov 24, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 138 - Biên khảo - Nov 18, 2017
 • Bộ Thư ục Trích Yếu 137 - Biên khảo - Nov 11, 2017
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 136 - Biên khảo - Nov 04, 2017
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 135 - Biên khảo - Oct 28, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 134 - Biên khảo - Oct 21, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 133 - Biên khảo - Oct 14, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 132 - Biên khảo - Oct 07, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 131 - Biên khảo - Sep 30, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 130 - Biên khảo - Sep 23, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 129 - Biên khảo - Sep 16, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 128 - Biên khảo - Sep 09, 2017