vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 26, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (291) - Biên khảo - Oct 24, 2020
Có thể nói, vấn đề chính đặt ra ở đoạn thơ này không phải ở chỗ làm sáng tỏ tính cách lí tưởng theo quan niệm phong kiến mà là giải đáp cho câu hỏi đớn đau về số mệnh của Kiều (và của mọi người).
Bộ Thư Mục Trích Yếu (290) - Biên khảo - Oct 17, 2020
Làm thơ đối đã khó, làm tiểu đối lục bát càng khó. Nhưng tài năng có thể biến trở ngại thành lợi khí. Cái gông của nhà thơ trung bình có thể hoá thành đôi cánh của nhà thơ tài năng.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (289) - Biên khảo - Oct 10, 2020
... Cụ Phan Châu Trinh phát biểu: Còn các anh như Phạm Quỳnh mà tôi thấy trong nhật trình thì không những là giả dối, vẽ vời mà còn có nhiều điều hại cho thanh niên nhiều lắm.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (288) - Biên khảo - Oct 03, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (287) - Biên khảo - Sep 26, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (286) - Biên khảo - Sep 19, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (285) - Biên khảo - Sep 12, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (284) - Biên khảo - Sep 05, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (283) - Biên khảo - Aug 29, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (282) - Biên khảo - Aug 22, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (281) - Biên khảo - Aug 15, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (280) - Biên khảo - Aug 08, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (279) - Biên khảo - Aug 01, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (278) - Biên khảo - Jul 25, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (277) - Biên khảo - Jul 18, 2020