vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 15, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (209) - Biên khảo - Mar 30, 2019
1372.- TRẦN HOÀNG NHÂN. Họa sĩ Phạm Cung mời Kiều vào tranh, Trần Hoàng Nhân th., trong NLĐCN, từ 14-1 đến 15-1-2006, 1 tr.; và trên LM http://www.nld.com.vn/tools/print.asp?news id=139679 ngày 15-01-2006, 2 tr.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (208) - Biên khảo - Mar 23, 2019
Trên mui lướt mướt áo là (2707) Tuy dầm hơi nước, chưa lòa bóng gương (2708) Một đường nét lướt mướt cũng đủ vẽ bộ xiêm y ướt dầm rủ xuống thấm vào da thịt gợi ra những nét hư thực của thân thể đang bất động, buông xuôi.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (207) - Biên khảo - Mar 16, 2019
Dự định đưa kiệt tác của Nguyễn Du thành tác phẩm nhạc kịch tầm cỡ, vốn nảy nở từ dăm năm trước, khi NSND Nguyễn Công Nhạc còn làm Giám đốc Nhà hát Vũ kịch Việt Nam. Nhưng phải đến bây giờ, nhạc sĩ Nguyễn Thiện Đạo
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (206) - Biên khảo - Mar 09, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (205) - Biên khảo - Mar 02, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (204) - Biên khảo - Feb 23, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (203) - Biên khảo - Feb 16, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (202) - Biên khảo - Feb 09, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (201) - Biên khảo - Feb 02, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (200) - Biên khảo - Jan 26, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (199) - Biên khảo - Jan 19, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 198 - Biên khảo - Jan 12, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 197 - Biên khảo - Jan 05, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 196 - Biên khảo - Dec 29, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 195 - Biên khảo - Dec 22, 2018