vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
November 20, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (190) - Biên khảo - Nov 17, 2018
Phiên Nôm: TỪ HẢI Lưỡi gươm mài sáng mặt phong trần Động địa kinh thiên chốn hải tần Trí dũng có thừa tay quốc sĩ Công danh cũng dám tiếng vương thần Năm năm trời bể nghiêng vì vợ Một gánh non sông nhẹ cái thân Tri kỷ chờ ai than thở đó ? Trong vòng sao vẫn đứng chôn chân ?.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (189) - Biên khảo - Nov 10, 2018
Một con: hóa kiếp sẽ thành bướm đây Một con: xuân đến lượn bay Ai hay ai biết đáp ngay câu gì?... 101. Truyện Kiều đố có mấy câu? Có bao nhiêu chữ từ đầu đến đuôi? Đố chơi, vừa học vừa vui Giỏi văn, hay toán, giúp tôi tính liền Em ngoan thi với bạn hiền Ai đáp nhanh chóng, ưu tiên thưởng quà.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (188) - Biên khảo - Nov 03, 2018
Rõ ràng là luật pháp chỉ cho phép trích dẫn (1) mà chỉ được trích dẫn hợp lý nghĩa là không được quá dài và cũng không được bình luận để làm sai ý tác giả nghĩa là không được cố tình xuyên tạc và vu cáo.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 187 - Biên khảo - Oct 27, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (186) - Biên khảo - Oct 20, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (185) - Biên khảo - Oct 13, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 184 - Linh tinh - Oct 06, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 183 - Biên khảo - Sep 29, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 182 - Biên khảo - Sep 22, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 181 - Biên khảo - Sep 15, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 180 - Biên khảo - Sep 08, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 179 - Biên khảo - Sep 01, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 178 - Biên khảo - Aug 25, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 177 - Biên khảo - Aug 18, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 176 - Biên khảo - Aug 11, 2018