vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 26, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (287) - Biên khảo - Sep 26, 2020
Do tính chất ám chỉ, nghĩa là không nói thẳng lên đối tượng thực và sự việc thực, ẩn dụ thường được dùng nhiều trong thơ ca, trong những trường hợp phải diễn đạt những ý khó nói.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (286) - Biên khảo - Sep 19, 2020
Song trong Truyện Kiều, phóng đại không chỉ dùng để cực tả tài sắc nhân vật theo ước lệ, ngòi bút Nguyễn Du còn dùng để ghi lại nhiều chi tiết tả thực khác, nhưng tiếng oan dậy đất, án mờ lòa mây, những lệ rơi thấm đá, đá cũng nát gan, xương trắng quê người, những xương mai tính đã rũ mòn, ba thu dọn lại một ngày v.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (285) - Biên khảo - Sep 12, 2020
Rồi tấm lại còn có thể thay thế cho cả tổ hợp tấm lòng để rút gọn thành tấm son, tấm thương, tấm yêu, tấm thành, tấm riêng... Sự nén chặt từ ngữ là một trong những đặc điểm của ngôn ngữ thơ nhằm đạt tới hiệu quả biểu đạt cao, mà ở đây, trong những trường hợp vượt ra khỏi chuẩn mực này, trước hết là việc tạo một sắc thái biểu cảm mới cho từ ngữ: Bên trời góc bể bơ vơ Tấm son gột rửa bao giờ cho phai .
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (284) - Biên khảo - Sep 05, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (283) - Biên khảo - Aug 29, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (282) - Biên khảo - Aug 22, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (281) - Biên khảo - Aug 15, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (280) - Biên khảo - Aug 08, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (279) - Biên khảo - Aug 01, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (278) - Biên khảo - Jul 25, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (277) - Biên khảo - Jul 18, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (276) - Biên khảo - Jul 11, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (275) - Biên khảo - Jul 03, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (274) - Biên khảo - Jun 27, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 273 - Truyện ngắn - Jun 20, 2020