vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 21, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (212) - Biên khảo - Apr 20, 2019
Nhờ vậy từ năm 1958 - 1959 Kính Dân mới đặt tên cho ba tập cải lương của mình là Kiều I, Kiều II và Kiều III; Sỹ Tiến và Việt Dung thì vào năm 1960 đã có vở cải lương mang tên Kiều.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (211) - Biên khảo - Apr 13, 2019
Trích đg. : Cơn say hợp xướng đã khiến Vũ Đình Ân liều mình bỏ tiền túi để thực hiện tại trung tâm nhạc Trẻ CD Đất nước hôm nay hợp xướng với 10 ca khúc cách mạng được anh phối thành hợp xướng.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (210) - Biên khảo - Apr 06, 2019
San Jose, Ngày 9 tháng 10 năm 2001 Ngọc Dung Giáo sư Âm Nhạc Các Bạn thân mến.- Trích đđvc. : Kho-tàng âm-nhạc Tài-Tử miền Nam, Bài-Bản lớn và nhỏ, có đến mấy trăm bài, do tinh-hoa của nhiều Nghệ-nhân góp lại.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (209) - Biên khảo - Mar 30, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (208) - Biên khảo - Mar 23, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (207) - Biên khảo - Mar 16, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (206) - Biên khảo - Mar 09, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (205) - Biên khảo - Mar 02, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (204) - Biên khảo - Feb 23, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (203) - Biên khảo - Feb 16, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (202) - Biên khảo - Feb 09, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (201) - Biên khảo - Feb 02, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (200) - Biên khảo - Jan 26, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (199) - Biên khảo - Jan 19, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 198 - Biên khảo - Jan 12, 2019