vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
March 28, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 104 - Biên khảo - Mar 25, 2017
Nhưng khi số vốn chữ Hán đủ để đọc trực tiếp vào nguyên bản của Nguyễn Du bà nhận ra chỗ chưa nói hết được nội dung nguyên bản của một số bản dịch nên cặm cụi dịch lại...
Bộ Thư Mục Trích Yếu 103 - Biên khảo - Mar 18, 2017
Thi hào Nguyễn Du may mắn là có... quốc tịch Việt Nam chứ nếu lại là công dân một tiểu bang nào trên đất... Mỹ thì sẽ gặp rắc rối với pháp luật ngay. Dân Việt ta sống lưu vong nơi xứ lạ quê người, những ai trót khoái món.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 102 - Biên khảo - Mar 11, 2017
Khi chưa liễu độ được tâm này thì vạn tượng sum la đều khởi, phàm thánh chia hai, núi là núi, sông là sông. Khi liễu ngộ được tâm này rồi thì gương Tâm sáng rỡ như ánh trăng - Đại viên cảnh trí - gặp nhân chiếu nhân, gặp vật chiếu vật, không phân biệt, thực tại vẫn là thực tại.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 101 - Biên khảo - Mar 04, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 100 - Biên khảo - Feb 25, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 99 - Biên khảo - Feb 18, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 98 - Biên khảo - Feb 11, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 97 - Biên khảo - Feb 04, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 95 - Biên khảo - Jan 21, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 94 - Biên khảo - Jan 14, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 93 - Biên khảo - Jan 07, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 92 - Biên khảo - Dec 31, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 91 - Biên khảo - Dec 23, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 90 - Biên khảo - Dec 17, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 89 - Biên khảo - Dec 10, 2016