vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 24, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 99 - Biên khảo - Feb 18, 2017
Thế ra con người tài tình đó đã tặng cho tôi một bảo vật, mà tôi chỉ chờn vờn ngắm nghía cái vỏ đựng bên ngoài. Như sờ mó một hòn đá mà không biết bên trong còn có ngọc.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 98 - Biên khảo - Feb 11, 2017
Dự định trên có sự chuẩn bị chín muồi, nhưng không thể thực hiện bởi sự chuyển hướng đề tài từ phía Giáo sư hướng dẫn, nên đành tạm gác những điều bấy lâu ôm ấp trong lòng, nhưng vẫn hy vọng có dịp đem tâm huyết của mình thỉnh giáo bậc thức giả.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 97 - Biên khảo - Feb 04, 2017
Tiếc rằng hai ông và cả tác giả Dương Châu mĩ nữ không cho biết xuất xứ tư liệu các vị đã dùng. Dựa vào tài liệu mạng Dương Châu mới công bố gần đây và chú thích của hai ông Trương Đào, ta có thể coi như bước đầu đã giải quyết xong câu Bất tri tam bách dư niên hậu và cũng có thể coi như giải đáp một phần vấn đề thời điểm Nguyễn Du viết Độc Tiểu Thanh kí.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 95 - Biên khảo - Jan 21, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 94 - Biên khảo - Jan 14, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 93 - Biên khảo - Jan 07, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 92 - Biên khảo - Dec 31, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 91 - Biên khảo - Dec 23, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 90 - Biên khảo - Dec 17, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 89 - Biên khảo - Dec 10, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 87 - Biên khảo - Nov 25, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 86 - Biên khảo - Nov 19, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 85 - Biên khảo - Nov 12, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 84 - Biên khảo - Nov 05, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích yếu 83 - Biên khảo - Oct 29, 2016