vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 25, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 152 - Biên khảo - Feb 24, 2018
919.- KHUYẾT DANH. Nhân đọc một bài kiểm tra của một học sinh trong nước: Kiều Phải Sống! của Khuyết Danh, Paul Tuân sao lục, và điện thư của Bồ Đào trả lời Paul Tuân, theo điện thư rvnafwrote 4 tr.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 151 - Biên khảo - Feb 15, 2018
Bà thường ăn nói tán tỉnh, cử chỉ đong đưa như vậy khiến chàng hàn sĩ rất bực mình. Đến mức chịu không nổi, chàng xẵng giọng: Mệ làm chi ôốc dôộc rứa, mệ đã già rồi mà! Bà lão như vớ được một dịp bằng vàng, trở giọng: Rứa cậu mê Kiều thì răng? Nếu cô Kiều còn sống thì cô còn tra bằng mười tui! Chàng học trò nghèo bèn tỉnh ngộ; từ đó bỏ hẳn tật mê Kiều.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 150 - Biên khảo - Feb 10, 2018
Hôm ấy, ngọn gió nồm đã bắt đầu thổi để tiễn đưa mùa xuân, với con én đưa thoi và với hoa đào năm ấy còn cười gió đông. Trên sông Lam, một chuyến đò ngang, xuất phát từ bến đò ở bờ Bắc - đò Chợ Tráng để đưa khách về bến đò bờ Nam - bến đò Phù Thạch.
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 149 - Biên khảo - Feb 03, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 148 - Biên khảo - Jan 27, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 147 - Biên khảo - Jan 20, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 146 - Biên khảo - Jan 13, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 145 - Biên khảo - Jan 06, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 144 - Biên khảo - Dec 30, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 143 - Biên khảo - Dec 23, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 142 - Biên khảo - Dec 16, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 140 - Biên khảo - Dec 02, 2017
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 139 - Biên khảo - Nov 24, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 138 - Biên khảo - Nov 18, 2017
 • Bộ Thư ục Trích Yếu 137 - Biên khảo - Nov 11, 2017