vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 28, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 113 - Biên khảo - May 27, 2017
Our Foundation and its Nôm Na staff have digitized six variant versions of the poem, dating from 1866 (the earliest found so far) to 1904, the so-called Imperial Edition. Using the brilliant scholarly work of Nguyễn Tài Cẩn (Moskva), Nguyễn Quảng Tuân (Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Thế, Phan Anh Dũng and Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Đình Thảng (Huế), and Dr.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 111 - Biên khảo - May 24, 2017
Với bản Kiều năm 1866 mới được tìm thấy, phó giáo sư - tiến sĩ nghiên cứu văn học Đào Thái Tôn đã có những phát hiện riêng thật thú vị... Còn bản Kiều năm 1866 vừa mới phát hiện cuối tháng 5-2004 trong tủ sách gia đình cử nhân Nguyễn Thế Cát (1855-1937) ở xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương (Nghệ An), nay đã được chuyển về Ban quản lý di tích Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).
Bộ Thư Mục Trích Yếu 112 - Biên khảo - May 20, 2017
68.- Nguyễn Du (1765-1820), tr. 69-73.- Bìa cuốn Kim Vân Kiều tân truyện 1866, tr. 74-75.- Thi vân (TCH, padt.), của Lương Đường Phạm Tiên Sinh Phạm Quí Thích, tr. 76-78; bản dịch của Nguyễn Can Mộng, tr.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 110 - Biên khảo - May 06, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 109 - Biên khảo - Apr 29, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 108 - Biên khảo - Apr 22, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 107 - Biên khảo - Apr 15, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 106 - Biên khảo - Apr 08, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 105 - Biên khảo - Apr 01, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 104 - Biên khảo - Mar 25, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 103 - Biên khảo - Mar 18, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 102 - Biên khảo - Mar 11, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 101 - Biên khảo - Mar 04, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 100 - Biên khảo - Feb 25, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 99 - Biên khảo - Feb 18, 2017