vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
February 20, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (203) - Biên khảo - Feb 16, 2019
Phải chăng tác giả thuộc nhóm các nhà Nho không đồng tình cuộc tình duyên giữa Thúy Kiều và Kim Trọng, coi như phi lễ, “Vị thông môi chước tiên đính tư minh” (Chưa thông qua mối manh, đã lén lút thề nguyền)? Dù sao đây cũng là tư liệu hiếm thấy phản ánh không khí náo nhiệt mừng đón tuyệt tác của nhà thơ Tiên Điền trên đất Tràng An…”.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (202) - Biên khảo - Feb 09, 2019
1315.- T. K.N. “Xuất bản bộ đĩa CD Truyện Kiều của Nguyễn Du”, của T.K.N, trên LM http://www.baodongnai.com.vn/default.aspx?tabid=586&idmid=1&ItemID=19475 ngày 06/06/2007, 1 tr.- Trích đg.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (201) - Biên khảo - Feb 02, 2019
“Nhìn cuộc sống bằng đôi mắt trẻ thơ . Thưa ông, một trong những quyển sách gối đầu từ thuở 13 của ông là Truyện Kiều. Vậy Truyện Kiều thấm vào ông như thế nào mà ông muốn dựng vở ballet về tác phẩm này? + Kiều ăn sâu vào tâm hồn dân tộc với ngôn ngữ thật tuyệt vời.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (200) - Biên khảo - Jan 26, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (199) - Biên khảo - Jan 19, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 198 - Biên khảo - Jan 12, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 197 - Biên khảo - Jan 05, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 196 - Biên khảo - Dec 29, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 195 - Biên khảo - Dec 22, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (194) - Biên khảo - Dec 15, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (193) - Biên khảo - Dec 08, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (192) - Biên khảo - Dec 01, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (191) - Biên khảo - Nov 23, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (190) - Biên khảo - Nov 17, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (189) - Biên khảo - Nov 10, 2018