vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
October 23, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (238) - Biên khảo - Oct 19, 2019
Tác giả Thế Anh đã nêu rõ là ở đây nó mang sắc thái trung hòa chứ không có ý khinh miệt (Xin x. Trở lại với chữ nghĩ trong Truyện Kiều, trong Ngôn ngữ & Đời sống, số 9 (35) 1998, tr.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (237) - Biên khảo - Oct 12, 2019
Vậy tuy vẫn có thể so sánh các chi tiết của hai tác phẩm với nhau nhưng ta phải trả những chi tiết chỏi nhau về cho riêng từng tác phẩm mà phân tích chứ quyết không thể trộn lẫn được.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (236) - Biên khảo - Oct 05, 2019
1542.- AN CHI. * 957. (KTNN 481, ngày 20-12-2003), trong CĐCT, T 6, tr. 76-79. NXBT, 2005.- Trích đđvc. : ĐỘC GIẢ: Câu 497 của Truyện Kiều là: Hoa hương càng tỏ thức hồng Xin hỏi: Hoa ở đây có phải là hoa thật (miền Nam gọi là bông và hương ở đây có phải là mùi thơm hay không? An Chi: Những lời giảng trên đây tuy có những chỗ tiểu dị nhưng đều đại đồng ở chỗ cho rằng hai tiếng hoa hương ở đây dùng để tả người.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (235) - Biên khảo - Sep 28, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (234) - Biên khảo - Sep 21, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (233) - Biên khảo - Sep 14, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (232) - Biên khảo - Sep 07, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 231 - Biên khảo - Aug 31, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (230) - Biên khảo - Aug 24, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (229) - Biên khảo - Aug 17, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (228) - Biên khảo - Aug 10, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (227) - Biên khảo - Aug 03, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (226) - Biên khảo - Jul 27, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (225) - Biên khảo - Jul 20, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (224) - Biên khảo - Jul 13, 2019