vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
May 24, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 164 - Biên khảo - May 19, 2018
Trong buổi trình diễn với 10 quốc gia tham dự này, có phần giới thiệu bằng Pháp ngữ công trình sáng tác phổ nhạc 77 bài hát Kim Vân Kiều của Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện. Với một tiết mục tiêu biểu trong buổi trình diễn đó, nhạc sĩ đã đem truyện Kiều và nhạc cụ Việt Nam quảng bá tới bạn bè quốc tế.
Boộ Thư Mục Trích Yếu 163 - Biên khảo - May 12, 2018
Dựa trên dàn hợp xướng, tôi sẽ đưa vào những hình thức âm nhạc dân tộc, mong muốn tạo nên những rung cảm mãnh liệt nơi người xem: không chỉ hát, sẽ có cả ngâm thơ, chèo và ca Huế v.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 162 - Biên khảo - May 05, 2018
Xưa Nguyễn khóc - thì nay ta đã hát, Nhưng Truyện Kiều cứ để yên, không cần lau nước mắt Đời đang vui, đời sẽ viết thêm chương”. - Gccnv. : Xxms. 1567, một bài thơ Đọc Kiều khác, trong TMTYVND, Bộ 1.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 161 - Biên khảo - Apr 28, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 160 - Biên khảo - Apr 21, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 158 - Biên khảo - Apr 07, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 157 - Biên khảo - Mar 31, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 156 - Biên khảo - Mar 24, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 155 - Biên khảo - Mar 17, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 154 - Biên khảo - Mar 10, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 153 - Biên khảo - Mar 03, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 152 - Biên khảo - Feb 24, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 151 - Biên khảo - Feb 15, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 150 - Biên khảo - Feb 10, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 149 - Biên khảo - Feb 03, 2018