vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 11, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (193) - Biên khảo - Dec 08, 2018
Quả thật, qua những phần được giới thiệu trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ, cùng với lời dẫn chuyện truyền cảm của NS, nhắm mắt lại, người nghe có một hình dung rất rõ ràng về những tình huống, câu chuyện, phong cảnh trong Truyện Kiều… Nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết: “Truyện Kiều đã được NS Vũ Thi Ân “minh hoạ” bằng một hợp xướng lớn (4 bè), nay có “Kiều ca” của NS Phạm Duy nữa.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (192) - Biên khảo - Dec 01, 2018
Tôi còn muốn trung thành với lý tưởng điều hợp xã hội bằng âm nhạc cho nên tôi muốn dùng lời thơ vĩ đại của Tố Như và nét nhạc nhỏ nhoi của tôi để làm nơi tự tình cho những ai đã chót lìa nhau, đã chót xa nhau hơn nửa thế kỷ.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (191) - Biên khảo - Nov 23, 2018
Phổ biến quyển Nhạc Tài Tử Nam Bộ với hy vọng đáp ứng được nhu cầu của giới chơi nhạc tài tử và mục đích chánh là đưa ra số bài bản để tham khảo cùng các bạn bè tri âm hầu chúng ta sau khi hội ý có được những bài bản vừa thống nhứt , vừa căn bản lại vừa hay .
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (190) - Biên khảo - Nov 17, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (189) - Biên khảo - Nov 10, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (188) - Biên khảo - Nov 03, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 187 - Biên khảo - Oct 27, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (186) - Biên khảo - Oct 20, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (185) - Biên khảo - Oct 13, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 184 - Linh tinh - Oct 06, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 183 - Biên khảo - Sep 29, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 182 - Biên khảo - Sep 22, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 181 - Biên khảo - Sep 15, 2018
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 180 - Biên khảo - Sep 08, 2018
 • Boộ Thư Mục Trích Yếu 179 - Biên khảo - Sep 01, 2018