vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 35 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 04, 2020
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (275) - Biên khảo - Jul 03, 2020
Một lần nữa, xin kính mời quý vị vào đọc Truyện Kim-Vân-Kiều Giảo-Đính Tường-Giải trong blog dưới đây: http://kimvankieu.wordpress.com/ Kính thư, Đàm Trung Pháp, Giáo Sư Thực Thụ (Ngữ Học), Texas Womans University Đàm Trung Phán, Giáo Sư Hồi Hưu (Công Chánh), Centennial College, Canada Mùa Thu 2009.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (274) - Biên khảo - Jun 27, 2020
Thiện căn ở tại lòng ta Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài Sang đến Thế Kỷ 21, người Âu Mỹ đã đi thêm một bước nữa: họ cho ra đời phần thông minh mà tôi tạm dịch là Thông Minh Tâm Linh (Spiritual Intelligence, viết tắt là SI và được đo lường qua Thương Số Thông Minh Tâm Linh - Spiritual Intelligence Quotient viết tắt là SQ).
Bộ Thư Mục Trích Yếu 273 - Truyện ngắn - Jun 20, 2020
Nguyễn Du đã cụ thể hóa cái tài của Thúy Kiều bằng tài đàn: Cung, thương, làu bậc ngũ âm, / Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương, / Khúc nhà tay lựa nên xoang, / Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân! Như thế là Thúy Kiều rất sành âm luật, làu bậc ngũ âm; và sở trường của nàng là một trương Hồ cầm; gảy cây Hồ cầm mà dạo khúc bạc mệnh của chính nàng tạo ra, thì ai nghe cũng phải não lòng, bằng chứng là: mắt sắt như Hồ Tôn Hiến cũng nhăn mày rơi châu!.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (272) - Biên khảo - Jun 13, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (271) - Biên khảo - Jun 06, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (270) - Biên khảo - May 30, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (269) - Biên khảo - May 23, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (268) - Biên khảo - May 16, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (267) - Biên khảo - May 09, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (266) - Biên khảo - May 02, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (265) - Biên khảo - Apr 25, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (264) - Biên khảo - Apr 18, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (263) - Biên khảo - Apr 11, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (262) - Biên khảo - Apr 04, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (261) - Biên khảo - Mar 28, 2020