vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 22, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (229) - Biên khảo - Aug 17, 2019
(“Học giả Hoàng Xuân Hãn nói về Truyện Kiều”, Hoa Lục Bình sao thích theo tài liệu của Hội Cam Tuyền, tạp chí Văn học, số 3, 1997, tr. 15). Vậy, như chính Hoàng Xuân Hãn đã khẳng định, quyển Kiều của ông “cũng chỉ như những bản Kiều khác, chứ không có gì khác lắm”.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (228) - Biên khảo - Aug 10, 2019
Rồi ông nhắc đến “một bài đã đăng trên KTNN dạo nào”, có phải ông muốn ám chỉ bài “Mã Giám Sinh làm gì có râu mà cạo!” của Thái Doãn Hiểu, đăng trên KTNN số 98? Tôi thấy bài này đúng quá ấy đi chứ! AN CHI: Chúng tôi rất tôn trọng cách nhìn và cách hiểu của ông nhưng xin trao đổi thêm với ông như sau: Từ điển tiếng Việt do Văn Tân chủ biên (Hà Nội, 1967) đã ghi “Nhẵn nhụi”.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (227) - Biên khảo - Aug 03, 2019
1500.- AN CHI. * 496. (KTNN 290, ngày 20-8-1998), trong CĐCT, T 3, tr. 283-286. NXBT, 2005.- Trích: “ĐỘC GIẢ: Tôi đã đọc CĐCT trên KTNN số 284 và xin trao đổi thêm với ông về vấn đề “ông Vũ Văn Kính đã đọc sai bản Kiều Nôm của cụ Kiều Oánh Mậu” mà ông đã lược bỏ không phải vì dài mà vì lý do ông đã giải thích trong phần trả lời.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (226) - Biên khảo - Jul 27, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (225) - Biên khảo - Jul 20, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (224) - Biên khảo - Jul 13, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (223) - Biên khảo - Jul 05, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (222) - Biên khảo - Jun 29, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (221) - Biên khảo - Jun 22, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (220) - Biên khảo - Jun 15, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (219) - Biên khảo - Jun 08, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (218) - Biên khảo - Jun 01, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (217) - Biên khảo - May 25, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (216) - Biên khảo - May 18, 2019
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (215) - Biên khảo - May 11, 2019