vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 18, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 94 - Biên khảo - Jan 14, 2017
Hạc khứ lầu không Thôi Hạo thi. Hạm ngoại yên ba chung điếu điếu, Nhân trung thảo thụ thượng y y. Trung tình vô hạn bằng thùy tố, Minh nguyệt thanh phong dã bất tri. Lầu Hạc Vàng Đâu chốn tiên đi trước đến giờ? Dấu tiên để lại ở ven bờ.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 93 - Biên khảo - Jan 07, 2017
508.- NGUYỄN DU. Thi Hào - Kỷ niệm 240 năm - Long Thành cầm giả ca - Bản dịch cuối cùng của Tố Hữu, Mai Quốc Liên gt., trong Văn nghệ, số 49, 3-12-2005, tr. 10 (Dịch Tiểu dẫn và dt.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 92 - Biên khảo - Dec 31, 2016
Theo cố giáo sư Hoàng Xuân Hãn bằng phương tiện riêng, tôi tìm kiếm qua những bài thơ của Cô và qua Đại Nam Thực Lục thì tôi đã tìm lại được một số người tình của Hồ Xuân Hương, trong ấy có bốn, năm người mình biết tên tuổi, thì người Đầu Tiên là cụ Nguyễn Du.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 91 - Biên khảo - Dec 23, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 90 - Biên khảo - Dec 17, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 89 - Biên khảo - Dec 10, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 87 - Biên khảo - Nov 25, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 86 - Biên khảo - Nov 19, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 85 - Biên khảo - Nov 12, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 84 - Biên khảo - Nov 05, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích yếu 83 - Biên khảo - Oct 29, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích yếu 82 - Biên khảo - Oct 22, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích yếu 81 - Biên khảo - Oct 15, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 80 - Biên khảo - Oct 08, 2016
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 79 - Biên khảo - Oct 01, 2016