vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 24, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (304) - Biên khảo - Jan 23, 2021
Trong truyện Nôm trước Truyện Kiều, nói chung nhân vật hành động nhiều, suy nghĩ ít, nhân vật một chiều, bản chất gần như không thay đổi, nhân vật tốt là tốt từ đầu tới cuối và ngược lại.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (303) - Biên khảo - Jan 16, 2021
“Nhà thơ Nguyễn Giang, con trai ông Nguyễn Văn Vĩnh đưa cho nhà văn Komatsu Kiyoshi tập Truyện Kiều bằng tiếng Pháp. Từ tập sách này Komatsu đã dịch ra tiếng Nhật. Đó là bản dịch Truyện Kiều ra tiếng Nhật đầu tiên, và là bản dịch ra tiếng nước ngoài thứ hai sau tiếng Pháp, trước cả bản dịch ra tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga, tiếng Hung.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (302) - Biên khảo - Jan 09, 2021
Hình như hắn mẫn cảm phải hiểu hai câu thơ trên như thế này mới đúng : trong thế gian xưa nay (bao giờ cũng vậy chứ không phải trong vòng một trăm năm) những người có tài thường bạc mệnh.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (301) - Biên khảo - Jan 01, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (300) - Biên khảo - Dec 25, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (299) - Biên khảo - Dec 19, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (298) - Biên khảo - Dec 12, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (297) - Biên khảo - Dec 05, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (296) - Biên khảo - Nov 27, 2020
 • Tôn Giả Xá Lợi Phất và Trưởng Giả Cấp Cô Độc 3 - Biên khảo - Nov 27, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (295) - Biên khảo - Nov 21, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (294) - Biên khảo - Nov 14, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (293) - Biên khảo - Nov 06, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (293) - Biên khảo - Nov 06, 2020
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (292) - Biên khảo - Oct 31, 2020