vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 36 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 17, 2021
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu (337) - Biên khảo - Sep 11, 2021
Ở bản Pháp văn thì giới thiệu đây là Bài tựa bằng thơ chữ Hán của giáo sư Hoa Đàng Phàm (Préface en vers chinois du professeur Hoa Đàng Phàm) (1). Bản Noạ Phu/ 1870 không dùng Thi vân, nhưng cuối bài thơ ghi một dòng dài hơn bình thường: Lê triều tiến sĩ Lương Đường Phạm Lập Trai đề.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (335) - Biên khảo - Aug 28, 2021
uyện Kiều câu 1815-1816. 1798.- HÀ NHƯ CHI. Hà Như Chi, Mấy nhận định về quan điểm của Nguyễn Bách Khoa đối với luân lý nghệ thuật Truyện Kiều, VNTVGL, NXBTV, SG, 1951.
Bộ Thư Mục Trích Yếu (334) - Biên khảo - Aug 21, 2021
Cứ nghe lời và giọng nói của ông Kiệt qua BBC, tôi mạo muội nói rằng, ông Kiệt đã trở về với cái tâm, cái lòng của Nguyễn Du, cái tâm của dân tộc. Và cái lòng Việt Nam bao la như trời cao biển rộng.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (332) - Biên khảo - Aug 07, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (331) - Biên khảo - Jul 31, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (330) - Biên khảo - Jul 23, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (329) - Biên khảo - Jul 17, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (328) - Biên khảo - Jul 10, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (327) - Biên khảo - Jul 03, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (326) - Biên khảo - Jun 26, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (325) - Biên khảo - Jun 19, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (324) - Biên khảo - Jun 12, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (323) - Biên khảo - Jun 05, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (322) - Biên khảo - May 29, 2021
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu (321) - Biên khảo - May 22, 2021