vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 32 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
July 27, 2017
Kích thước font chữ:


Tác giả
Đặng Cao Ruyên
Tất cả các bài của tác giả Đặng Cao Ruyên:
Bộ Thư Mục Trích Yếu 121 - Biên khảo - Jul 22, 2017
657.- NGUYỄN DU. “Kiều”, của Nguyễn Du, trong Kiều - Bói Kiều, Trần Đình Tuấn cg. theo bản của Bùi Kỷ và Đào Duy Anh, k. 13 x 19 cm., 278 tr. Bìa trước và sau in 6 tmh. Kiều màu dựa theo bản trắng đen của Tạ Thúc Bình.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 120 - Biên khảo - Jul 15, 2017
649.- NGUYỄN DU – TRẦN PHÚ SƠN. “Ghi Chép - Người Buôn Chữ ” (Hà Nội, tiết lập Đông 2007), của Khổng Minh Dụ, trong Báo ANTGCT, Năm thứ 12, Số 78, Tháng 1-2008, tr. 24, với ảnh màu: Ông Trần Phú Sơn.
Bộ Thư Mục Trích Yếu 119 - Biên khảo - Jul 08, 2017
De son voyage en Chine, il avait rapporté, outre un volume de poésies en caractères chinois, le Bắc-hành thi-tập (chữ Hán), une ébauche de son roman de Kim-Vân-Kiều. Le Kim-Vân-Kiều est une adaptation d’une nouvelle chinoise publiée par Thanh-tâm tài-tử (1) (chữ Hán), dit M.
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 118 - Biên khảo - Jul 01, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 117 - Biên khảo - Jun 24, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 116 - Biên khảo - Jun 17, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 115 - Biên khảo - Jun 10, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 114 - Biên khảo - Jun 03, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 113 - Biên khảo - May 27, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 111 - Biên khảo - May 24, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 112 - Biên khảo - May 20, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 110 - Biên khảo - May 06, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 109 - Biên khảo - Apr 29, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 108 - Biên khảo - Apr 22, 2017
 • Bộ Thư Mục Trích Yếu 107 - Biên khảo - Apr 15, 2017