vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
December 15, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Hàn Nhân
Tất cả các bài của tác giả Hàn Nhân:
Công việc dọn đường cho chuyến đi của Việt Gian CS Nguyễn Tấn Dũng đến Tếch Xác, thông thường là việc làm của đại sứ Việt Gian CSVN Lê Công Phụng đảm nhiệm, nhưng hiện nay vì thời giờ rãnh rỗi, nhàn hạ đại sứ Hoa Kỳ Micheal Michalak người tiên phong hòa hợp hoà giải dọn đường cho Việt Gian CS Nguyễn Tấn Đũng đến Tếch Xác.