vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Nguyễn Vinh Thăng
Tất cả các bài của tác giả Nguyễn Vinh Thăng:
Em xin ở lại giữ mồ anh - Truyện ngắn - Mar 07, 2009
Chiếc xe bò như không còn lăn bánh nổi nữa, nhưng ông già cứ đánh roi vào mông con bò vun vút, Ráng lên, ráng lên nào! Ngồi trên xe, Thanh Trúc cảm thấy khó chịu và xót thương cho con bò phải kéo đến tám cô gái và một ông già với nào là bao bị, giỏ xách lỉnh kỉnh của các thiếu phụ đi thăm nuôi chồng tù đày tại Trại Vĩnh Phú.
Romeo của Huyền - Truyện ngắn - Jun 07, 2008
Đây! Đúng đây rồi, gương mặt của Thu Huyền. Nàng thiêm thíếp ngủ, bàn tay nàng đặt lên ngực. Cũng chính bàn tay này mười hai năm trước khi chúng tôi còn học trung học, tôi chỉ nhìn mà không dám đủ can đảm nắm.