vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lư Tống
Tất cả các bài của tác giả Lư Tống:
Thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2008 Tường Trình Tổng Quát Của Lý Tống Từ Nam Hàn. Lý Tống Tôi rời Washington DC đi Nam Hàn ngày 14/7/08 để thực hiện PHI VỤ PHẠM HƯU (người bạn bị chết vì sét đánh, cây ngã trúng đầu) nhắm vào Olympics tại Bắc Kinh, thực hiện lời tuyên bố trước kia: Sau Cuba , Việt Nam , sẽ đến Trung Cộng và Bắc Hàn. Kế hoạch: Tìm 1 trường dạy lái phi cơ hay 1 công ty
Thiện Nhân ở tại lòng ta(!?!) - Tạp ghi - May 28, 2008
Bác Sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, Đây là nguyên văn tựa đề bài viết của Tâm Như Phạm Lễ trên tạp chí CM Magazine. May 2008 trang 49, chỉ khác ở cách ngắt câu, chuyển đổi thứ tự, và thêm các dấu!?!, cho phù hợp cách trình bày một bức thư. Tôi gửi thư này đến để Bác Sĩ (BS) check trước nội dung và diễn tiến câu chuyện trước khi phổ biến để rộng đường dư luận, bởi việc BS tuyên bố đứng ra giúp trả