vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Hữu Phú
Tất cả các bài của tác giả Lê Hữu Phú:
Hãy bầu lá phiếu chống siêu độc tài, áp bức và kỳ thị Hậu bầu cử 3 tháng 3 TS Lê Hữu Phú San Jose ngày 22 tháng 2 năm 2009-Cuộc bầu cử đặc biệt ngày 3 tháng 3 sắp tới đang gây sự chú ý của cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Ngay chính cá nhân chúng tôi có những bạn bè ở Âu Châu qua email họ cho biết đã theo dõi diễn biến vụ tranh đấu Little Saigon trong suốt hơn năm qua cũng như cuộc bầu cử bãi nhiệm NV Madison trong mấy tháng gần đây.
Bãi nhiệm NV Madison - Bình luận - Nov 05, 2008
Bãi nhiệm NV Madison. Những điều gì đã, sẽ xảy ra và những điều cần thiết phải làm. TS Lê Hữu Phú. San Jose 5 tháng 11 năm 2008- Cuộc bầu cử tổng thống vừa qua đã hút hết khí oxy của trọng tâm vấn đề bãi nhiệm NV Madison. Nay cuộc bầu cử đã qua, cộng đồng người Việt và đặc biệt là cử tri trong khu vực 7 đang chú tâm trở lại việc bãi nhiệm.
Để hỗ trợ cho Tiến trình Bãi nhiệm Ngày 9 tháng 7 năm 2008 Trong thời gian gần đây NV Madison đã vận động các vị dân cử trong Vùng Vịnh lên tiếng ủng hộ việc chống đối nỗ lực bãi nhiệm bà.
  • Cần phải duy trì mặt trận pháp lý đối với thành phố San Jose và NV Madison - Bình luận - Jul 09, 2008
  • Căn bản pháp lý của Thỉnh nguyện chống Bãi nhiệm - Bình luận - Jun 10, 2008
  • Trung Tâm Nha Khoa Miễn Phí sẽ khai trương vào ngày Thứ bảy 14 tháng 6 năm 2008 - Tin địa phương - Jun 10, 2008
  • Cuộc tranh đua chức vụ Giám Sát Quận Hạt Santa Clara khu vực 3 - Bình luận - May 29, 2008
  • Bãi nhiệm hay không bãi nhiệm nghị viên Madison? - Tạp ghi - May 22, 2008