vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Quốc Hưng
Tất cả các bài của tác giả Quốc Hưng:
Mẹ - Truyện ngắn - May 10, 2008
Ai trong chúng ta cũng có một người Mẹ. Mẹ là một kỳ quan của riêng mỗi người con. Thật bất hạnh thay cho những ai không may mất mẹ khi còn thơ ấu. Tôi đã đọc được ở đâu đó, và không nhớ rõ nhà văn nào, năm tháng nào đã ví von người Mẹ như một kỳ quan: Đời tôi có hai kỳ quan bi sụp đổ, lần thứ nhất là lúc được tin Mẹ tôi qua đời, và lần thứ hai là tin Miền Nam Việt Nam thất thủ vào tay Cộng sản.