vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
January 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Kiêm Ái
Tất cả các bài của tác giả Kiêm Ái:
Không mất tiền mua - Linh tinh - Jan 07, 2014
"Lời nói không mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" (Ca dao) Nói thật, khi có những dư luận về Quỹ Tương Tế Việt Nam (QTTVN) "o ép" hội viên, kẻ viết bài này cũng chỉ biết kêu trời: tại sao những người
Sắp hết giờ rồi - Tạp ghi - Jul 28, 2012
Những sự kiện xảy ra ở tại Biển Đông, ở Việt Nam, ở Đông Nam Á, ở Trung Cộng v.v...và cách hành sử của Trung Cộng, của Việt Cộng, của Hoa Kỳ và các nước trong vùng biển Đông đã tạo nên một tình thế nhiều lúc tưởng
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn - Bạn đọc viết - Jul 05, 2008
Theo thông báo chính thức của linh mục Gioan Têrêxa Nguyễn Minh Hiền, chánh xứ St Patrick, Đại diện Giám mục Đặc trách Mục vụ Việt Nam, thì Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn sẽ dâng 2 thánh lễ tại San Jose, một tại nhà thờ St Maria Goretti lúc 6:30 chiều ngày Thứ Bảy 5.
  • Mang tơi chữa lửa - Bạn đọc viết - Jun 28, 2008
  • Cả vú lấp miệng ... chị - Bình luận - Jun 14, 2008
  • Ngày càng sáng tỏ - Tạp ghi - Apr 26, 2008
  • Tại Sao “Recall”? - Bình luận - Apr 25, 2008