vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Kiêm Ái
Tất cả các bài của tác giả Kiêm Ái:
Mở miệng mắc quai - Bình luận - Jul 17, 2021
Hầu hết những bài phát biểu của tất cả con dân Quảng Trị, những binh chủng của Quân Lực VNCH gọi tắt là QUÂN DÂN CÁN CHÍNH, những người Việt Nam sinh trước hay sau cuộc chiến Quốc Cộng cho đến nay, ai ai khi nói đến “Xây dựng tượng đài Tái Chiếm Quảng Trị” đều phải xác định “ủng hộ việc xây dựng tượng đài”, hoặc không phản đối, hoặc cắt nghĩa những câu nói đúng thành sai và ngược lại v.
Xin can TCPV - Linh tinh - Feb 09, 2021
Được tin chắc chắn rằng đến ngày 19 tháng 2 năm 2021, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ xét vụ kiện tranh cử chức Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 46, kẻ viết bài này lo cho Tối Cao Pháp Viện quá.
Giữa hai cơn điên - Linh tinh - Nov 03, 2020
“Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh, Giật mình lại thấy thương mình xót xa” (Truyện kiều, Nguyễn Du) Chỉ còn 2 ngày nữa, vận mệnh của Hoa Kỳ sẽ được định đoạt. Có những sự kiện xảy ra hình như trái với tự nhiên.
 • Cái điên của Joe Biden - Tạp ghi - Oct 31, 2020
 • Những điều có thể - Bình luận - Oct 30, 2020
 • Tản mạn debate - Linh tinh - Oct 21, 2020
 • Nhứt cử tam, tứ…điên - Linh tinh - Oct 15, 2020
 • Đừng chờ quốc hội - Linh tinh - Oct 13, 2020
 • Chân dung ngài TT Mỹ năm 2021 - Linh tinh - Oct 09, 2020
 • Việc ai nấy làm - Bình luận - Sep 23, 2020
 • Trước khi quá muộn - Linh tinh - Sep 09, 2020
 • Tản mạn bầu cử TT Hoa Kỳ - Tạp ghi - Sep 03, 2020
 • Oan cho tôi, kẻ “cuồng Dân Chủ” - Linh tinh - Aug 06, 2020
 • Võ quít dày, móng tay nhọn - Tạp ghi - Jun 30, 2020
 • “Dục tốc bất đạt” - Linh tinh - Oct 19, 2019