vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Võ Toàn
Tất cả các bài của tác giả Võ Toàn:
Ai dựng cờ khởi nghĩa? - Linh tinh - Apr 01, 2008
Trung Quốc từng tuyên bố sát nhập Hoàng Sa và Trường Sa vào tỉnh Hải Nam; nhiều lần họ bắn giết, tịch thu ghe tàu của ngư dân ta hành nghề gần hai đảo ấy, coi như xâm phạm lãnh hải của họ. Nhà nứoc Việt Nam chỉ phản đối chiếu lệ, dư luận trong nước im re. Nhưng khi Bắc Kinh ra quyết định lập huyện Tam Sa, bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa thuộc tỉnh Hải Nam, ý đồ của họ trắng trợn xâm lấn