vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bình Huyên
Tất cả các bài của tác giả Bình Huyên:
CHUỖI HẠT NGỌC - Truyện ngắn - Dec 03, 2005
Bà Phương đưa cho bố mẹ chồng và cô em chồng, mỗi người một cái hầu bao, bên trong đựng tiền giấy và vàng lá. Bà thì thầm nói:- Thầy me và cô Thuận buộc cái này lên bụng, rồi lấy áo ngoài che đi.
Hai bờ địa ngục 3 - Truyện ngắn - Sep 12, 2002
Bình Huyên (Sáng sớm ngày mùng Hai tháng Chín năm 1975, trong lúc bọn cộng sản Việt-Nam đang chuẩn bị ngày lễ của chúng, có ba gia đình lên xe đò trốn khỏi Sài-Gòn, đi tìm tự do.
Hai bờ địa ngục 2 - Truyện ngắn - Aug 29, 2002
Bình Huyên Buổi trưa, ba gia đình lại đem mì gói ra nấu, ăn với thịt, cá hộp mang theo. Họ sang quán mua trái cây, kẹo bánh về tráng miệng. Anh Long, người dẫn đường, bàn với ông Giáo Lê và Buôn-Thàn: - Trưa mai, mình sẽ tiếp tục lên đường qua biên giới Lào, cách vùng Khe-Sanh này chừng mươi cây số.
  • Hai bờ địa ngục - Truyện ngắn - Jul 18, 2002
  • Tình đầu, duyên m - Truyện ngắn - May 15, 2002
  • Bên Kia Dòng Đời - Truyện ngắn - Apr 17, 2002
  • Lọn tóc - Truyện ngắn - Mar 20, 2002