vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 28, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Bùi Đức Lạc
Tất cả các bài của tác giả Bùi Đức Lạc:
Chúng ta không thể hao quân được nữa. Nên Thiếu Tá TĐT/TĐ2ND xin pháo binh triệt hạ cửa Đông Ba, hồi sáng cùng ngày có hai phi tuần đánh nhưng cửa Đông Ba chỉ bị trầy trụa, địch quân vẫn còn sử dụng vị trí này,
Kỳ 2 Ngoài ra còn thêm một số anh em đang nằm dưỡng bệnh, hoặc bị thương nhẹ dưỡng thương tại đó. Súng đạn gồm toàn súng tốt tối tân sẵn sàng thay thế những súng bị hư hại ngoài chiến trường.
Lời người viết: Bài này chúng tôi hiệu đính lại (11-30-2015), theo yêu cầu của một số anh em có tham dự trận đánh để đời này..... Tướng Tư Lệnh sau cùng của Sư Đoàn Nhảy Dù Việt Nam từ trần ngày 21 tháng 9 năm 2005, tại thành phố miền Trung của tiểu bang California.
  • Câu chuyện VÁ CỜ - Linh tinh - Apr 30, 2015
  • Về Đây Anh! Đại Hội Hoa Dù - Tạp ghi - Jul 12, 2014
  • Ngày Quân Lực - Tạp ghi - Jun 16, 2012
  • NGÀY QUÂN LỰC - Biên khảo - Jun 03, 2008
  • Văn hóa Việt Nam - Linh tinh - Jan 19, 2008