vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 37 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
September 29, 2022
Kích thước font chữ:


Tác giả
Vinh Hồ
Tất cả các bài của tác giả Vinh Hồ:
1. Khái quát về kho tàng ca dao tục ngữ: Ở trên đời này nói gì thì nói, nhưng nói cho cùng tình yêu vẫn là cái gì bất hủ, bất diệt, tồn tại với thời gian. Kể từ khi con người hiện hữu trên trái đất già nua đến
Cà kê dê ngỗng chuyện con trâu - Tạp ghi - Feb 07, 2009
Tôi tuổi chó không phải tuổi trâu, nhưng chó và trâu cũng có sự gắn bó với nhau qua câu tục ngữ: - Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu Thế nên vào giờ Giao Thừa tôi sẽ thức để mừng bác Trâu lên ngôi Vua trị vì năm Kỷ Sửu.
Con trâu Cộ của cha tôi - Truyện ngắn - Jan 24, 2009
Vinh Hồ Tôi không hiểu tại sao làng tôi sau năm 1975 nhà nào cũng nuôi bò, nhưng những năm 50, 60 khi tôi còn nhỏ nhà nào cũng nuôi trâu. Lúc ấy nhà tôi có bốn con trâu mà Cộ là con trâu cầm bầy khôn ngoan, dũng cảm nhất nên cả nhà ai cũng thương quý nó, nhất là cha tôi.
  • Tập tục cổ truyền trong 3 ngày Tết - Biên khảo - Feb 16, 2008
  • Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm - Thơ - Feb 02, 2008
  • Tổ quốc lâm nguy - Thơ - Feb 02, 2008
  • Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. - Biên khảo - Jan 19, 2008