vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 34 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
August 18, 2019
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Văn Xương
Tất cả các bài của tác giả Lê Văn Xương:
Các nhóm Giao Điểm, nhóm Trần Chung Ngọc lãnh nhiệm vụ thi hành, mặc dù trong thâm tâm họ còn nuôi tham vọng hình thành lực lượng chính trị Phật Giáo để tranh giành quyền lực chính trị sau này, các nhóm này điếc không sợ súng là vậy; cứ xem Đức Đạt Lai Lạt Ma được thế giới kính trọng như thế nào, không đơn giản vì cái áo mầu hồng đậm của Ngài, mà vì tinh thần của Đạt Ma biết rõ quyền lực định đoạt hướng đi của thế giới như thế nào.
Sĩ phu xưa - đặc biệt dưới thời Nguyễn Gia-Long - mở mắt chỉ thấy có Hán là vĩ đại, là bậc nhất thiên hạ; ngay cả khi văn minh Phương Tây ngày càng tiến xa về phía trước, bỏ lại đằng sau văn minh Phương Đông, nhà Thanh bị làm nhục đủ điều, thì sĩ phu ta vẫn chưa tỉnh ngủ để nhìn chân sự thật là: sĩ phu ta chả hiểu gì về thế giới khách quan.
Thưa quý bạn đọc, Bài viết này gồm nhiều trích đoạn ngắn liên quan đến sự tan vỡ của thị trường chứng khoán China, gây ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu, chứng khoán khắp nơi xuống giá mạnh trong mấy tuần qua, các diễn biến đó thực ra không bất ngờ đối với nhiều bạn đã tham gia sinh hoạt trên diễn đàn.
 • Đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu 14 - Biên khảo - Mar 21, 2015
 • Đại khủng hoảng kinh tế 13 - Biên khảo - Mar 14, 2015
 • Đại khủng hoảng kinh tế 12 - Biên khảo - Mar 07, 2015
 • Đại khủng hoảng kinh tế 11 - Biên khảo - Feb 27, 2015
 • Đại khủng hoảng kinh tế 10 - Biên khảo - Feb 18, 2015
 • Đại khủng hoảng kinh tế 9 - Biên khảo - Feb 14, 2015
 • Đại khủng hoảng kinh tế 9 - Biên khảo - Feb 07, 2015
 • Đại khủng hoảng kinh tế 6 - Biên khảo - Jan 24, 2015
 • Đại khủng hỏang kinh tế 5 - Linh tinh - Jan 17, 2015
 • Đại khủng hỏang kinh tế 4 - Biên khảo - Jan 10, 2015
 • Đại kủng hoảng kinh tế 3 - Biên khảo - Jan 02, 2015
 • Đại kủng hoảng kinh tế 2 - Biên khảo - Dec 26, 2014