vietnamdaily.com A division of PACIFIC PRESS Corp. - The oldest and largest Vietnamese daily newspaper in Northern California since 1986

NĂM THỨ 33 Độc giả thường xuyên:
log in | ghi danh
tìm hiểu thêm
 
April 22, 2018
Kích thước font chữ:


Tác giả
Lê Văn Xương
Tất cả các bài của tác giả Lê Văn Xương:
Khủng hoảng nợ 2016 - 6 - Biên khảo - May 28, 2016
Số liệu này như vậy khác hẳn với ngân sách chính phủ Mỹ hàng năm được Quốc Hội thông qua (trung bình 4.1 trillion dollar cho ngân sách năm 2016) tương đương với chưa quá 1/5 số thâu thực của cả nước Mỹ.
Khủng hoảng nợ 2016 - 5 - Biên khảo - May 21, 2016
Đồng thời làm suy yếu, hủy diệt mọi đồng tiền địa phương, tiến tới hợp nhất tiền tệ toàn cầu mới đáng sợ vì hợp nhất tiền tệ mới mở đường cho hợp nhất nhân loại. Quan sát đòn phép của các nhà chiến lược kinh tế-tài
Khủng hoảng nợ 2016 (4) - Biên khảo - May 14, 2016
Như thế, tất cả các sự kiện mà ta tưởng rằng rời rạc, nhưng thực tế lại nối kết với nhau mật thiết trong chiến lược toàn cầu, để giữ cho kinh tế thế giới vẫn tăng trưởng một cách đều đặn trong khi dàn dựng các biến cố chính trị nhằm thúc đẩy tình hình toàn cầu theo kế sách lâu dài (ta tạm gọi là kế hoạch toàn cầu).
 • Khủng hoảng nợ 2016 (3) - Biên khảo - May 07, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 (2) - Linh tinh - Apr 30, 2016
 • Khủng hoảng nợ 2016 - Biên khảo - Apr 23, 2016
 • Vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ đối với giải pháp chính trị cho Trung Đông-Hồi giáo - Biên khảo - Dec 19, 2015
 • Kỹ thuật vũ khí & ai sợ nước Mỹ, nước Mỹ sợ ai? 7 - Bình luận - Nov 07, 2015
 • Kỹ thuật vũ khí & ai sợ nước Mỹ, nước Mỹ sợ ai? 6 - Biên khảo - Oct 31, 2015
 • Kỹ thuật vũ khí & ai sợ nước Mỹ, nước Mỹ sợ ai? 5 - Biên khảo - Oct 23, 2015
 • Kỹ thuật vũ khí & ai sợ nước Mỹ, nước Mỹ sợ ai? 4 - Biên khảo - Oct 17, 2015
 • Kỹ thuật vũ khí & ai sợ nước Mỹ, nước Mỹ sợ ai? 3 - Biên khảo - Oct 10, 2015
 • Kỹ thuật vũ khí & ai sợ nước Mỹ, nước Mỹ sợ ai? 2 - Biên khảo - Oct 03, 2015
 • Kỹ thuật vũ khí & ai sợ nước Mỹ, nước Mỹ sợ ai? 1 - Biên khảo - Sep 26, 2015
 • Đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu 14 - Biên khảo - Mar 21, 2015